Universiteit Leiden

nl en

Gebruikersvriendelijke tool voor betere beoordeling waterkwaliteit gelanceerd

CML-Universiteit Leiden heeft samen met Deltares en het RIVM een gebruiksvriendelijke screeningstool ontwikkeld om de waterkwaliteit beter te beoordelen. Waterbeheerders en onderzoekers van oppervlaktewateren kunnen die vanaf vandaag gebruiken.

De tool gaat uit van biobeschikbaarheid

PNEC-Pro tool

De tool is een alternatief voor de generieke normen voor zware metalen die in de Europese Kaderrichtlijn Water worden gesteld. De tool gaat uit van biobeschikbaarheid, die is afhankelijk van het type en de samenstelling van het oppervlaktewater. Ze doet daarmee veel meer recht aan de beoordeling van de werkelijke toxiciteit. Dat vindt ook de Europese Kaderrichtlijn Water, die de tool nu heeft toegestaan als locatie-specifieke beoordelingsmethode.

De tool, PNEC-pro genaamd, berekent locatie-specifieke normen ofwel PNECs (Predicted No-Effect Concentrations) . Er kan worden berekend of een watertype meer of minder bestand is tegen verontreiniging bij bepaalde gemeten concentraties. Aan de ontwikkeling van de tool is jarenlang wetenschappelijk onderzoek vooraf gegaan.

Robuste onderbouwing

De onderbouwing is zo robuust dat dit is opgenomen in het Nederlandse wettelijke protocol voor toetsing en beoordeling van oppervlaktewateren. De tool wordt ook gebruikt als tweedelijns-beoordeling binnen de Kaderrichtlijn Water.

Download

PNEC-pro V6 is kosteloos te downloaden via: www.pnec-pro.com

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.