Universiteit Leiden

nl en

Annemarie Drahmann

Universitair hoofddocent

Naam
Mr.dr. A. Drahmann
Telefoon
+31 71 527 5253
E-mail
a.drahmann@law.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0001-6457-8774

Annemarie Drahmann is universitair hoofddocent aan de afdeling staats- en bestuursrecht van de universiteit Leiden. Zij is gespecialiseerd in het algemeen bestuursrecht, met een bijzondere interesse in de transparante overheid. Zo doet ze onderzoek naar de openbaarheid van overheidsinformatie en naar de gelijke kansen die overheden moeten bieden als zij schaarse vergunningen en subsidies verdelen.

Meer informatie over Annemarie Drahmann

Nieuwsberichten

Annemarie Drahmann is universitair hoofddocent aan de afdeling staats- en bestuursrecht van de universiteit Leiden. Zij is gespecialiseerd in het algemeen bestuursrecht, met een bijzondere interesse in de transparante overheid.

Sinds 2011 doet Annemarie onderzoek naar overheidstransparantie. Haar promotieonderzoek (2011-2015) ging over de transparante en eerlijke verdeling van schaarse vergunningen en subsidies. In haar dissertatie heeft zij betoogd dat, in navolging van het Europees recht en het aanbestedingsrecht, op grond van het gelijkheidsbeginsel, een transparantieverplichting in acht zou moeten worden genomen bij het verdelen van schaarse publieke rechten. In 2016 oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State daadwerkelijk dat een dergelijke rechtsnorm geldt in het Nederlandse bestuursrecht.

Daarnaast doet Annemarie onderzoek naar de openbaarheid van overheidsinformatie. Naar aanleiding van de inwerkingtreding van de Wet open overheid (Woo) op 1 mei 2022 heeft Annemarie diverse publicaties geschreven, waaronder een preadvies voor de Vereniging voor Bestuursrecht VAR en een artikelsgewijze toelichting (Tekst en Commentaar). Ook heeft zij twee rechtsvergelijkende onderzoeken gedaan naar de wijze waarop overheidsinformatie in andere landen openbaar wordt gemaakt.

Annemarie Drahmann studeerde rechten aan de Vrije Universiteit, alwaar zij in 2004 haar master voor de afstudeerrichtingen staats- en bestuursrecht en criminologie cum laude behaalde. Daarna heeft zij als bestuursrechtadvocaat gewerkt bij Stibbe. Annemarie is sinds augustus 2018 fulltime werkzaam in de wetenschap. Annemarie zet haar praktijkervaring nog altijd in door in haar onderzoek uitdrukkelijk stil te staan bij de maatschappelijke relevantie en toepasbaarheid in de samenleving.

Naast onderzoek, verzorgt Annemarie ook onderwijs in de Bachelor en Master. Ook geeft zij regelmatig lezingen en cursussen, onder meer via Juridisch PAO Leiden.

Universitair hoofddocent

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Publiekrecht
  • Staats- en Bestuursrecht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer C1.09

Contact

  • NWO lid van de bezwaarschriftencommissie
  • Rechtbank Den-Haag rechter-plaatsvervanger
  • Computerrecht redactielid
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.