Universiteit Leiden

nl en

Terugkijken: debat over de gesloten overheid

Op 12 april organiseerde Follow the Money een debat in Pakhuis De Zwijger om te praten over de gesloten overheid. Tijdens de avond ging het onder meer over de afhandeling van verzoeken op grond van de Wet open overheid (Woo) door de overheid en de obstakels waar journalisten tegenaan lopen. Deze informatieverstrekking is voor journalisten van groot belang om hun werk objectief en grondig te kunnen doen.

Het debat werd georganiseerd naar aanleiding van een uitzonderlijke casus en het grootste dossier van Follow the Money: de Shell Papers.

De sprekers tijdens het debat waren

  • Annemarie Drahmann, universitair hoofddocent aan de afdeling staats- en bestuursrecht van de Universiteit Leiden;
  • Birte Schohaus; Follow The Money journalist en leider van het Shell Papers team;
  • Bas van Beek, Wob- en Woo-specialist bij Follow The Money;
  • Tim van Alten, jurist en Woo-specialist bij het WOO Bureau; en
  • Kees Keulemans, beleidsmedewerker bij het team Regeringscommissaris Informatiehuishouding bij Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De avond kunt u hier terugkijken

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.