Universiteit Leiden

nl en

Annemarie Drahmann: een transparante overheid is noodzakelijk

Het kabinetsvoornemen tot meer openbaarheid is na de Toeslagenaffaire hoog nodig stelt Annemarie Drahmann, universitair hoofddocent Staats- en bestuursrecht. Eén van de problemen achter het toeslagenschandaal was de gebrekkige openheid van de overheid. Het kabinet kondigde daarom aan “radicaal” voor meer transparantie te kiezen.

Transparantie is noodzakelijk voor de legitimiteit van de overheid zegt Drahmann. De laatste jaren wordt gepleit voor vernieuwing van het sociaal contract: onder welke voorwaarden zijn wij bereid bepaalde vrijheden en macht over te dragen aan de overheidEen transparante(re) overheid is daarbij noodzakelijk, waarbij iedere burger – maar met name journalisten – de uitoefening van die macht door de overheid moet kunnen controleren. Zwaarwegende belangen kunnen soms in de weg staan van openbaarmaking, maar dat moet een uitzondering zijn.”

„De vraag is hoe we voorkomen dat zoiets nog een keer gebeurt. Meer transparantie kan daaraan bijdragen. Daardoor kan de Kamer haar controlerende taak beter uitoefenen. Transparantie in juridische procedures zorgt ervoor dat de bestuursrechter zijn toetsende taak beter kan uitoefenen. En ook transparantie van de (geanonimiseerde) beleidsopvattingen van ambtenaren zal leiden tot meer bewustwording over de verantwoordelijkheid die ook individuele ambtenaren hebben voor goed bestuur” aldus Drahmann in het NRC.

Lees het volledige NRC-artikel

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.