Universiteit Leiden

nl en

Annemarie Drahmann in Binnenlands Bestuur over Wet Open Overheid

Op 1 mei 2022 treedt de Wet Open Overheid (WOO) in werking. De WOO verschilt op een aantal punten wezenlijk van de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB). Gemeenten moeten onder meer veel meer documenten actief openbaar maken, dus niet wachten tot een burger daar om verzoekt.

Annemarie Drahmann, universitair hoofddocent staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden wijst ook op een andere verandering: de openbaarmaking van persoonlijke beleidsopvattingen in stukken ten behoeve van intern beraad. 'Hoofdregel wordt - en dat is ingevoerd na de toeslagenaffaire - dat alle documenten met persoonlijke beleidsopvattingen die worden gebruikt voor 'formele bestuurlijke besluitvorming' in principe altijd geanonimiseerd openbaar worden. Dat betreft alle documenten die hebben geleid tot een beslissing of beleid van een wethouder, burgemeester of het college.

Volgens Drahmann moeten ambtenaren niet bang zijn voor deze ontwikkeling. Meer weten? Lees het volledige artikel in Binnenlands Bestuur.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.