Universiteit Leiden

nl en

Vergunningen voor coffeeshops mogen tijdelijk zijn

Coffeeshopvergunningen mogen tijdelijk worden afgegeven en na deze periode opnieuw worden verstrekt. Dat blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in het hoger beroep dat de burgemeester van de gemeente Roermond had ingesteld tegen de uitspraak van de rechtbank van april 2021.

De uitspraak zou verstrekkende gevolgen kunnen hebben. Gemeenten krijgen meer mogelijkheden bij het verlenen van vergunningen. Zo wordt het mogelijk om na het verstrijken van de geldigheidsduur een nieuwe Bibob-toets te verrichten. Voor exploitanten kan de uitspraak tot meer onzekerheid leiden als hun vergunningen voortaan voor bepaalde tijd worden verleend.

De Raad van State oordeelt in de uitspraak dat het mogelijk is om een vergunning voor bepaalde tijd te verlenen voor coffeeshops omdat sprake is van ‘een dwingende reden van algemeen belang’, namelijk de openbare orde, de openbare veiligheid en de volksgezondheid.

Op dezelfde dag heeft de Raad van State ook geoordeeld in een kwestie over een coffeeshop in Apeldoorn dat ‘bezwaar en beroep tegen een gedoogverklaring kan worden ingesteld, door zowel omwonenden als de coffeeshophouder. Ook tegen de weigering of de intrekking van zo’n gedoogverklaring kan bezwaar worden gemaakt. Dat is een nuancering van eerdere jurisprudentie over gedoogverklaringen en biedt alle betrokkenen meer rechtsbescherming.

Annemarie Drahmann, universitair hoofddocent staats- en bestuursrecht in Universiteit Leiden, noemt het ‘twee mooie uitspraken, die rechtszekerheid bieden. Het inbouwen van een termijn mag van de Raad van State. Dat geeft overheden de mogelijkheid om de gedoogverklaring en de exploitatievergunning tegelijk af te geven en na een aantal jaren een herijkingsmoment in te bouwen.’

Het is niet zo dat zittende coffeeshophouders totaal in onzekerheid terechtkomen. ‘Zij hebben recht op een bepaalde overgangsperiode, helemaal als ze net grote investeringen in hun zaak hebben gedaan. Maar aan nieuwe verklaringen en vergunningen kan een termijn worden verbonden om in de toekomst beleidsherzieningen mogelijk te maken,’ aldus Drahnmann in het NRC (€).

Foto Chrystalweed byannabis via Unsplash

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.