Universiteit Leiden

nl en

Openbaarheid van overheidsinformatie: kan Amsterdam wat leren van andere steden?

Openbaarheid van overheidsinformatie staat de laatste maanden volop in de belangstelling. Wat kan een stad als Amsterdam leren van Stockholm (Zweden), Miami (Florida) en Londen (Verenigd Koninkrijk? Annemarie Drahmann en Louis Honée onderzochten op verzoek van de Rekenkamer Metropool Amsterdam hoe deze drie steden hun informatie openbaar maken.

Drahmann en Honée constateren dat iedere stad opvallende kent met de Nederlandse manier waarop informatieverzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) worden afgehandeld. Zo legt Stockholm de nadruk op snelheid als het gaat om het beantwoorden van informatieverzoeken, gebruikt Miami veel gebruik van software en zet Londen in op het actief openbaar maken van informatie.  In het onderzoeksrapport reflecteren Drahmann en Honéé op de vraag wat een stad als Amsterdam – mede in het licht van de Wet open overheid die op 1 mei 2022 in werking zal treden – als best practices zou kunnen overnemen van de drie steden.

Het rechtsvergelijkend onderzoek maakt deel uit van een onderzoek van de Rekenkamer Metropool Amsterdam naar de wijze waarop Amsterdam overheidsinformatie maakt. In de op 28 januari verschenen tussenrapportage rapporteert de Rekenkamer de bevindingen over het beleid van het college om informatie openbaar te maken, welke procedures er zijn en hoe er wordt geleerd van Wob-besluiten, bezwaren en klachten.

Het onderzoek Openbaarmaking van overheidsinformatie in Stockholm, Miami en Londen 

Het rapport van de Rekenkamer Metropool 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.