Universiteit Leiden

nl en

Leidse onderzoekers aanwezig bij Expertsessie Digitaal Berichtenverkeer

Op 19 mei 2022 vond een debat plaats in de Tweede Kamer, waarin minister-president Rutte bevraagd werd over het nieuws dat hij dagelijks sms’jes verwijderde van zijn mobiele telefoon. De minister-president heeft tijdens het debat aangekondigd dat een advies wordt gevraagd aan het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding.

Het Adviescollege werkt momenteel aan dit advies en heeft daarom enkele expertsessies georganiseerd. Deze week waren Louis Honée en Annemarie Drahmann aanwezig bij deze expertsessies.

De centrale vraag tijdens de expertsessie was welke consequenties het gebruik van digitaal berichtenverkeer als sms, WhatsApp en Signal heeft voor de toepassing van de Wet open overheid en de Archiefwet. Berichtendiensten maken efficiënte en snelle communicatie mogelijk, juist voor sleutelpersonen in het openbaar bestuur. Tegelijk is het een uitdaging om informatie die hierbij wordt gewisseld duurzaam toegankelijk te houden, zodat op een later moment kan worden nagegaan hoe besluiten tot stand zijn gekomen. Daarbij kwamen diverse maatschappelijke, bestuurlijke, organisatorische, technologische en juridische aspecten rond het duurzaam toegankelijk maken van digitaal berichtenverkeer aan de orde.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.