Universiteit Leiden

nl en

De Wet open overheid is slechts een tussenstap

Biedt de op 1 mei 2022 in werking getreden Wet open overheid (Woo) een oplossing voor de diverse problemen die worden ervaren bij het afhandelen van informatieverzoeken? Die vraag staat centraal in het preadvies dat Annemarie Drahmann heeft geschreven voor de VAR, de Vereniging voor bestuursrecht

Op vrijdag 20 mei jl. presenteerde Annemarie enkele verbetervoorstellen tijdens de jaarvergadering van de VAR, waarna de leden van de vereniging hierover met elkaar in discussie gingen. Het werd een interessant debat waarbij onder meer de verbetering van de informatiehuishouding, de reikwijdte van het recht op overheidsinformatie en de te hanteren uitzonderingsgronden aan de orde kwamen.

Aan het einde van de dag werden twee stellingen in stemming gebracht. De eerste stelling was of een toezichthouder (bijvoorbeeld de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed) de bevoegdheid zou moeten krijgen om handhavend op te treden tegen bestuursorganen die in strijd met de Wet open overheid handelen. De stelling werd met een kleine meerderheid van 58% van de stemmen aangenomen.

De tweede stelling betrof de principiƫle vraag of het recht om omvangrijke informatieverzoeken in te dienen, zou moeten worden beperkt. De stelling was dat dit niet zou moeten gebeuren, zeker zolang de informatiehuishouding van de overheid nog niet op orde is. Ook deze stelling werd met aangenomen en wel met 62% van de stemmen.

Nu is het aan de praktijk en aan de wetgever om te bepalen in hoeverre ze deze uitkomsten en de andere besproken voorstellen willen overnemen.

Het preadvies van Annemarie kan worden besteld bij Boom uitgevers of, door leden van de VAR, worden gedownload op de website van de VAR.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.