Universiteit Leiden

nl en

Deskundig en dienstbaar subsidierecht

Maandag 3 oktober vond de VNG Juridische 2 daagse plaats. Tijdens dit congres voor gemeentejuristen heeft Annemarie Drahmann (universitair hoofddocent aan de afdeling staats- en bestuursrecht van de universiteit Leiden) een workshop verzorgd over deskundig en dienstbaar subsidierecht.

In deze workshop heeft Annemarie stilgestaan bij actuele ontwikkelingen in het subsidierecht. Bijzondere aandacht is daarbij besteed aan het thema van de 2-daagse van dit jaar: welke rol speelt de deskundige bij het verlenen van (schaarse) subsidies? En is bij de verlening van subsidies voldoende aandacht voor evenredige en dienstbare besluitvorming?

Op het congres was ook het project Financieren in Netwerken aanwezig. In dit project staat de publieke financiering van maatschappelijke projecten centraal.  Het project is een samenwerkingsverband tussen de provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant, de Universiteit Leiden, de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit van Tilburg. Alle deelnemers aan de VNG Juridische 2 daagse zijn aangemoedigd om de website https://www.financiereninnetwerken.nl/ te bezoeken en de Keuzetool in te vullen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.