Universiteit Leiden

nl en

Mag de overheid subsidie verstrekken als aan een belangrijke subsidievoorwaarde niet is voldaan?

Op 3 oktober jl. besteedde het radioprogramma Argos aandacht aan een subsidie die ZonMw heeft verstrekt voor de ontwikkeling van een speciale gel voor de behandeling van brandwonden.

Volgens Argos heeft de subsidieontvanger aan belangrijke voorwaarden voor de subsidie niet voldaan, met name verplichtingen die zagen op de verplicht voorgeschreven publiek-private samenwerking. Universitair hoofddocent Annemarie Drahmann vertelt in Argos wat zij van de gang van zaken rondom de subsidieverstrekking vindt. U kunt de aflevering hier terugluisteren.

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.