Universiteit Leiden

nl en

Vijftien docenten ontvangen Senior Kwalificatie Onderwijs

Op maandag 22 januari ontvingen vijftien gedreven docenten hun Senior Kwalificatie Onderwijs (SKO). Rector magnificus Hester Bijl feliciteerde hen in het Academiegebouw. Vier docenten vertellen over wat hen motiveerde het SKO-traject te volgen en wat het hen heeft opgeleverd.

Jennifer Doekhie, universitair docent Criminologie

‘Ik ben ooit met een klein idee begonnen om strafrecht- en criminologiestudenten en personen in detentie samen te brengen. Groepen die doorgaans niet veel met elkaar te maken hebben, maar juist later in de uitoefening van de werkzaamheden wel. Dit idee is groot geworden, geïmplementeerd en uitgegroeid tot een volledige leerlijn. De SKO-certificering geeft mij de erkenning en waardering voor het pad dat ik bewandel op het gebied van onderwijsvernieuwing.

De komende drie jaar zal ik me richten op het verder verkleinen van de kloof tussen de universiteit en de maatschappij; onder meer door studenten dichterbij de doelgroep te brengen die ze vanuit de collegebanken bestuderen. Ik hoop zoveel mogelijk docenten hiermee te inspireren!

Yasco Horsman, universitair docent Film- en Literatuurwetenschap

‘Het SKO-traject bood mij de gelegenheid om al het werk dat ik heb gedaan op het gebied van onderwijsvernieuwing en curriculumontwikkeling zichtbaarder te maken. Daarnaast wilde ik in gesprek komen met collega's uit andere disciplines. Het bracht mij uit mijn comfortzone en zette me opnieuw aan het denken.

De komende drie jaar wil ik me richten op de ontwikkeling van een interdisciplinaire minor in recht en literatuur en een nieuwe mastertrack Digital Media and Society. Beide zullen in Den Haag worden gegeven. Dat vind ik leuk en belangrijk, omdat ik geloof dat alle studenten iets kunnen hebben aan geesteswetenschappelijk onderwijs, dat vaak meer reflecterend van aard is. En door les te geven in Den Haag, hoop ik te werken met studenten van verschillende disciplinaire achtergronden.’

Francien Dechesne, universitair hoofddocent Ethiek en Digitale Technologie

‘Paradoxaal genoeg was tijdgebrek mijn hoofdreden om mee te doen. Ik had geen tijd voor de ontwikkeling van de interdisciplinaire minor ‘Artificial Intelligence and Society’. Terwijl ik voortdurend bevestigd kreeg dat het volledig in lijn was met visies, belangen en waarden van de universiteit en de maatschappij. Dus ik wilde het heel graag waarmaken en het SKO-traject gaf mij gelegenheid daar tijd voor te nemen.

Deelname heeft mij in verbinding gebracht met collega's die op verschillende faculteiten en fronten, net zoals ik, een soms eenzame strijd voeren: de strijd voor de erkenning van het feit dat onderwijsvernieuwing, interdisciplinair onderwijs en organisatie van onderwijs tijd en de aandacht vraagt.’

Toon Kerkhoff, universitair docent Bestuurskunde

‘Na meer dan tien jaar lesgeven aan de universiteit had ik behoefte om te sparren met mensen die écht geven om onderwijs en die ook in min of meer dezelfde fase van hun onderwijscarrière zitten. Ik was op zoek naar nieuwe inzichten en ideeën om onderwijs te verbeteren. Zowel voor mijn eigen vakken, maar ook voor de bachelor Bestuurskunde waaraan ik leiding geef.

De komende jaren wil ik me richten op het verbeteren van de effectiviteit en efficiëntie van feedback en toetsing. We weten dat heel veel toetsing helemaal niet geschikt is om informatie echt te onthouden. En ook dat heel veel feedback helemaal niet aankomt bij studenten. Maar er zijn, heb ik onder andere in dit traject geleerd, allerlei manieren om daar iets aan te doen!’

Deze docenten ontvingen op 22 januari hun Senior Kwalificatie Onderwijs:

Faculteit Rechtsgeleerdheid

 • Annemarie Drahmann
 • Joep Steegmans
 • Max van Lent
 • Jennifer Doekhi
 • Francien Dechesne

Faculteit Governance and Global Affairs

 • Joris Larik (tevens werkzaam bij het Europa Instituut van de Faculteit Rechtsgeleerdheid)
 • Dimiter Toshkov
 • Toon Kerkhoff

Faculteit Geesteswetenschappen

 • Astrid Van Weyenberg
 • Maria Boletsi
 • Siavash Rafiee Rad
 • Yasco Horsman

Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen

 • Alfons Laarman
 • Charlene Kalle
 • Paul Logman
Dimiter Toshkov wordt gefeliciteerd door rector Hester Bijl.

Senior Kwalificatie Onderwijs

De SKO is een kwalificatie voor docenten die een leidende rol spelen in de ontwikkeling en vernieuwing van het onderwijs op curriculumniveau, dus overstijgend aan het eigen vakgebied. Hiervoor moeten docenten een portfolio maken, waarin zij laten zien dat zij voldoen aan vier eindtermen:

 1. Handelen vanuit de academische onderwijsomgeving;
 2. Een didactisch ontwerp maken en uitwerken met oog voor de context van een curriculum;
 3. Onderwijs voorbereiden en uitvoeren;
 4. Impact op het onderwijs binnen een of meer opleidingen die het eigen onderwijs overstijgt. 

Daarnaast gelden de vereisten dat een docent al een Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) heeft, tenminste vijf jaar universitair onderwijs heeft gegeven in verschillende vakken en leerjaren, en daarbij verschillende onderwijsvormen heeft toegepast. Bovendien moet een docent kunnen laten zien dat hij / zij recent initiatieven heeft ontwikkeld en bijdragen heeft geleverd die impact hebben op het onderwijs binnen een of meer opleidingen die het eigen onderwijs overstijgt. 

Lees hier meer over het behalen van een SKO.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.