Universiteit Leiden

nl en

Hoe kan de informatiepositie van burgers in geschillen met de overheid worden verbeterd?

Onlangs is het Actieplan Open Overheid aan de Tweede Kamer aangeboden. Eén van de daarin opgenomen actiepunten betreft een onderzoek dat zal worden uitgevoerd door Annemarie Drahmann, Louis Honée en Ymre Schuurmans, allen werkzaam aan de afdeling staats- en bestuursrecht. Zij zullen onderzoek verrichten naar de informatiepositie van burgers in geschillen met de overheid.

Openheid binnen overheidsorganisaties

Nederland is lid van het Open Government Partnership (OGP), een mondiaal samenwerkingsverband dat zich richt op het bevorderen van een open en responsieve overheid. In het kader van deze samenwerking is het Actieplan Open Overheid opgesteld. Dit actieplan bevat 17 actiepunten verdeeld over zeven thema’s, gericht op onder andere het actief verzamelen van ideeën van burgers, het beter voldoen aan de informatiebehoefte van verschillende doelgroepen en het stimuleren van een cultuuromslag naar meer openheid binnen overheidsorganisaties.

Informatieongelijkheid tussen partijen

In een bestuursrechtelijke procedure is het belangrijk dat er sprake is van een gelijke informatiepositie tussen burgers en de overheid. In de praktijk wordt echter vaak gesteld dat er sprake is van een informatieongelijkheid tussen beide partijen. Het Leidse drietal gaat onderzoeken welke concrete knelpunten burgers en bedrijven ervaren en wat mogelijke oplossingen zijn.

Meer weten?

Lees het volledige document Actieplan Open Overheid 2023-2027

Foto ruddy.media on Unsplash

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.