Universiteit Leiden

nl en

Annemarie Drahmann en Joris Larik ontvangen Senior Kwalificatie Onderwijs

15 bevlogen docenten, waaronder Annemarie Drahmann en Joris Larik, beiden werkzaam binnen het Instituut Publiekrecht, ontvingen op 22 januari uit handen van rector magnificus, Hester Bijl, de Senior Kwalificatie Onderwijs. Deze kwalificatie toont aan dat je didactisch en onderwijskundig sterk bent en een bijdrage levert aan de ontwikkeling van onderwijs overstijgend aan je eigen vak of vakgroep.

We vroegen beide docenten wat het SKO-traject hen heeft opgeleverd, wat ‘goed onderwijs’ volgens hen inhoudt en wat hen zo gepassioneerd maakt over onderwijs.

Annemarie Drahmann

De afgelopen jaren heb ik een aantal onderwijsinnovaties in het Bachelor-onderwijs van de afdeling staats- en bestuursrecht doorgevoerd. Daarbij heb ik vooral ingezet op het activeren van studenten in het werkgroeponderwijs en het creëren van ‘blended learning’ door studenten ook online kennisclips en oefenvragen aan te bieden. De kunst is om de juiste balans te vinden tussen het aanbieden van kennis, vaardigheden en academische verdieping en om studenten hierdoor enthousiast te maken voor het staats- en bestuursrecht.

Het volgen van het SKO-traject was inspirerend, omdat het mij in contact bracht met andere docenten die ieder op hun eigen manier bezig zijn met onderwijsvernieuwing. De SKO-certificering zie ik als bevestiging dat mijn onderwijsinzet wordt gewaardeerd door de universiteit.

De komende jaren wil ik betrokken blijven bij de verbetering van het onderwijs, onder meer door me in te zetten voor de implementatie van de Bachelor Kernvisie.

Joris Larik

Het SKO-traject was voor mij als universitair docent vergelijkend, Europees en internationaal recht een zeer mooie gelegenheid om vooruit én achteruit te blikken wat betreft mijn rol in het hoger onderwijs. Ik geef nu negen jaar lang les aan de Universiteit Leiden, in negen verschillende vakken, in drie programma’s, op twee faculteiten.

Het was een mooie manier om, samen met collega’s en experts op het gebied didaktiek en onderwijsinnovatie, over een langere periode te reflecteren over de filosofie, algemene doelstellingen en technieken die ten gronde liggen aan de manier waarop je onderwijs benadert. Het was tevens een extra stimulans om na te gaan denken over het volgende hoofdstuk in mijn professionele ontwikkeling: Wat kan beter? Wat kunnen verschillende programma’s van elkaar leren? Hoe houden we ons onderwijs inhoudelijk en wat betreft het verwerven van vaardigheden actueel in een snel veranderende wereld?

Zie eerdere berichtgeving, met een overzicht van alle 15 docenten die een SKO ontvingen

Foto: Helena Hertz via Unsplash

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.