Universiteit Leiden

nl en

Annemarie Drahmann benoemd als lid van de NWO-bezwaarschriftencommissie

Annemarie Drahmann, universitair hoofddocent aan de afdeling staats- en bestuursrecht, is benoemd tot lid van de bezwaarschriftencommissie van de NWO. Bij de uitoefening van deze (neven)functie zal zij haar kennis over het bestuursrecht, en in het bijzonder het subsidierecht, inzetten voor de advisering aan de NWO. Ook kan de ervaring die wordt verkregen over hoe het subsidie- en bestuursprocesrecht in de praktijk werkt weer worden ingezet in onderwijs en onderzoek.

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) is een van de belangrijkste wetenschapsfinanciers in Nederland. NWO investeert jaarlijks bijna 1 miljard euro in onderzoek. Lang niet alle onderzoeksvoorstellen worden gehonoreerd door NWO. Als iemand het niet eens is met een beslissing van de NWO dan kan een bezwaarschrift worden ingediend. Voor de beoordeling van deze bezwaarschriften heeft NWO een onafhankelijke bezwaarschriftencommissie ingesteld. Op basis van het bezwaarschrift en een hoorzitting brengt de bezwaarschriftencommissie een advies uit aan de raad van bestuur van de NWO, op basis waarvan de raad van bestuur een beslissing op het bezwaarschrift neemt.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.