Universiteit Leiden

nl en

Geesteswetenschappen

Over ons

De rijkdom aan expertise op het terrein van de filosofie, (kunst)geschiedenis, kunsten, literatuur-, film en cultuurwetenschappen, religiewetenschappen, taalwetenschap en de multidisciplinaire regiostudies resulteert in een unieke Faculteit Geesteswetenschappen.

De Faculteit

Onze wereldwijde expertise, internationale gerichtheid en synergie van wetenschappelijke benaderingen vormen vensters op de wereld, en bieden ruimte aan de vele perspectieven die een globaliserende wereld rijk is. In een eeuw van globalisering, massale migratiestromen, intensieve en steeds snellere communicatie, culturele transformaties en politisering van cultuur en de opkomst van nieuwe grootmachten  is het werk en de kennis van de medewerkers van de faculteit van levensbelang voor onze samenleving, in Nederland en daarbuiten. Juist in de 21e eeuw staat onze faculteit dan ook welbewust middenin die samenleving. 

De Faculteit Geesteswetenschappen biedt een inspirerende internationale werkomgeving met ruimte voor diversiteit en vernieuwing aan medewerkers en studenten uit binnen- en buitenland. Er wordt breed onderwijs geboden, waarbij studenten kunnen kiezen uit niet minder dan 26 Bachelor- en 27 Masteropleidingen. Het onderzoek van de Faculteit is georganiseerd binnen zeven instituten en draagt bij aan vier profielthema's voor onderzoek binnen de Universiteit Leiden.

Lees meer in ons Facultair strategisch plan 2016-2021.

Faculteitsbestuur

Het faculteitsbestuur is verantwoordelijk voor het bestuur en de inrichting van de faculteit voor het onderwijs en de wetenschapsbeoefening. Lees meer over het faculteitsbestuur.

Het bestuur wordt ondersteund door het Faculteitsbureau.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie