Universiteit Leiden

nl en

Geesteswetenschappen bij Universiteit Leiden

Informatie voor middelbare scholen

Goede studievoorlichting en kennismaking met wetenschap: de Faculteit Geesteswetenschappen helpt scholen, docenten en decanen graag hiermee.

Vaksteunpunten

De regionale vaksteunpunten Nederlands en Moderne Vreemde Talen stimuleren uitwisseling en samenwerking tussen de schooltalen in het voortgezet onderwijs en de universitaire taal- en cultuuropleidingen Nederlands, Engels, Duits en Frans. De docentactiviteiten zijn gericht op het delen van vakinhoud, en bieden ruimte voor de uitwisseling van vakdidactische kennis en ervaringen. De leerlingactiviteiten zijn gericht op verbreding en verdieping van de kennis van taal en cultuur en op de studie- en loopbaanmogelijkheden op het gebied van taal en cultuur. De vaksteunpunten organiseren ook profielkeuzemiddagen voor middelbare scholieren.

Decanendagen

Tijdens de voorlichtingsmiddagen krijgen decanenkringen workshops en lezingen, zij bezoeken de locaties in Leiden en Den Haag en ontmoeten studenten en docenten.

Gastlessen

De Faculteit der Geesteswetenschappen richt zich in onderzoek en onderwijs op verschillende wetenschapsdisciplines en op de mobiliteit van mensen, taal, cultuur, ideeën, kunst en instellingen in een globaliserende wereld in hun onderlinge samenhang door de eeuwen heen. Dit vormt ook de basis voor de gastlessen die deze faculteit biedt.
Bekijk het aanbod

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.