Universiteit Leiden

nl en

Geesteswetenschappen

Onderwijs

De faculteit Geesteswetenschappen is rijk aan expertises op het terrein van onder meer filosofie, godsdienstwetenschappen, (kunst)geschiedenis, letterkunde, taalkunde en regiostudies van vrijwel de gehele wereld.

Onderwijs aan de Faculteit Geesteswetenschappen

De breedte van de faculteit, maar vooral haar wereldwijde expertise, internationale gerichtheid, succesvolle onderzoek en de veelheid van elkaar versterkende wetenschappelijke benaderingen, bepalen haar profiel.

Er bestaat in Leiden zowel unieke en diepgaande kennis van een veelheid van talen, als wereldwijde deskundigheid op allerlei gebieden van kunst en cultuur. Door die combinatie van expertises in één faculteit zijn Leidse geesteswetenschappers in staat tot culturele en historische diepgang in hun onderwijs, en tegelijk ook tot duiding van de moderne samenleving.

Graduate School

De Graduate School van de Faculteit Geesteswetenschappen is verantwoordelijk voor alle Masters, Onderzoeksmasters en PhD programma's binnen de Geesteswetenschappen. De coordinatie van de Graduate School is in handen van de Decaan.