Universiteit Leiden

nl en

Geesteswetenschappen

Onderwijs

De faculteit Geesteswetenschappen in Leiden is uniek in haar onderzoek, onderwijs, valorisatie en breedte naar talen, culturen, kunsten en samenlevingen van de wereld, in hun historische context, van prehistorie tot heden. Onderzoek en onderwijs van Geesteswetenschappen in Leiden behoren tot de top 30 in de wereld (THE).

Wij ontwikkelen kennis waarmee we de grote vragen uit onze samenleving kunnen begrijpen en duiden. Het belang van ons onderzoek en onderwijs is zichtbaar.

Het succes van onze studenten zetten wij voorop. Wij zijn betrokken en zien onderzoekend leren als de kern van ons onderwijs. Ons onderwijs aanbod is kleinschalig waar het kan en wij bieden ruimte voor maatwerk zoals eigen leertrajecten en een honours-programma voor ambitieuze studenten. Voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs biedt de Universiteit Leiden een talentprogramma.

Wij leiden studenten op tot kritische denkers, academische professionals en betrokken burgers die internationaal en intercultureel vaardig zijn en een bijdrage kunnen leveren aan de oplossingen voor de uitdagingen waarvoor onze samenleving staat.  Daarom vinden wij beroepsori├źntatie en arbeidsmarktvoorbereiding belangrijk voor onze studenten.

Bij Geesteswetenschappen in Leiden leer je de wereld kennen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.