Universiteit Leiden

nl en

Geesteswetenschappen

Onderzoek

Onze onderzoekers zijn experts op het gebied van talen, culturen, geschiedenis, kunsten, samenlevingen en filosofie. Samen omvatten wij bijna alle continenten en periodes. Kennis van deze vakgebieden draagt bij aan een humane, veilige en duurzame wereld.

Wij zetten ons in voor het ontwikkelen, verspreiden en toepassen van wetenschappelijke kennis. Wij willen bovendien een betrouwbaar baken zijn in zowel het wetenschappelijke als het maatschappelijke debat.

Een groot gedeelte van het onderzoek binnen de faculteit wordt gekenmerkt door een interdisciplinaire benadering waarbij onderzoekers hun kennis en inzichten delen en zo hun onderwijs en onderzoeksprojecten versterken.

Onderzoeksthema's

Om toponderzoek op nationaal en internationaal niveau te faciliteren richt het onderzoek binnen de Faculteit Geesteswetenschappen zich specifiek op 5 van de 11 multidisciplinaire profileringsgebieden van de Universiteit Leiden:

Instituten

Het onderzoek binnen de faculteit vindt plaats bij zeven instituten:

Onderzoekscentra

Graduate School

De Graduate School van de Faculteit Geesteswetenschappen biedt een keur aan promotietrajecten over de hele breedte van de Geesteswetenschappen.

Wetenschappelijke Integriteit

Wetenschappelijke integriteit staat bij de Faculteit Geesteswetenschappen hoog in het vaandel. De faculteit werkt samen met de faculteiten Archeologie, Rechtsgeleerdheid, Governance and Global Affairs, en Sociale Wetenschappen in de ethische commissie SSH

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie