Universiteit Leiden

nl en

Geesteswetenschappen

Onderzoek

De Faculteit Geesteswetenschappen biedt plaats aan een verscheidenheid aan gerenommeerde Nederlandse en internationale academici met expertise in een groot aantal vakgebieden die samen bijna alle continenten en periodes beslaan.

Een groot gedeelte van het onderzoek binnen de faculteit wordt gekenmerkt door een interdisciplinaire benadering waarbij onderzoekers hun kennis en inzichten delen en zo hun onderwijs en onderzoeksprojecten versterken.

5 Profileringsgebieden

Om toponderzoek op nationaal en internationaal niveau te faciliteren richt het onderzoek binnen de Faculteit Geesteswetenschappen zich specifiek op 5 van de 11 multidisciplinaire profileringsgebieden van de Universiteit Leiden:

Wetenschappelijke Integriteit

Wetenschappelijke integriteit staat bij de Faculteit Geesteswetenschappen hoog in het vaandel. De faculteit werkt samen met de faculteiten Archeologie, Rechtsgeleerdheid, Governance and Global Affairs, en Sociale Wetenschappen in de ethische commissie SSH

Perspectives on the World

De uitgave Perspectives on the World,  Education and Research within the Faculty of Humanities biedt een overzicht van het unieke en intrigerende onderzoek aan onze faculteit en de ontwikkelingen in het onderwijs in het afgelopen academisch jaar. In Perspectives komen studenten en wetenschappers aan het woord; in acht boeiende interviews geven zij een beeld van de breedte van Geesteswetenschappen in Leiden, en van de passie en de kwaliteit van haar onderzoekers.

Graduate School

De Graduate School van de Faculteit Geesteswetenschappen biedt een keur aan promotietrajecten over de hele breedte van de Geesteswetenschappen.