Universiteit Leiden

nl en

Geesteswetenschappen bij Universiteit Leiden

Onderzoek

Onze onderzoekers zijn experts op het gebied van talen, culturen, geschiedenis, kunsten, samenlevingen en filosofie. Samen omvatten wij bijna alle continenten en periodes. Kennis van deze vakgebieden draagt bij aan een humane, veilige en duurzame wereld.

Wij zetten ons in voor het ontwikkelen, verspreiden en toepassen van wetenschappelijke kennis. Wij willen bovendien een betrouwbaar baken zijn in zowel het wetenschappelijke als het maatschappelijke debat. Een groot gedeelte van het onderzoek binnen de faculteit wordt gekenmerkt door een interdisciplinaire benadering waarbij onderzoekers hun kennis en inzichten delen en zo hun onderwijs en onderzoeksprojecten versterken.

Binnen de faculteit wordt gewerkt aan één van de vijf onderzoeksthema's

Talen, culturen en samenlevingen

Onze wetenschappers onderzoeken de menselijke cultuur in de breedste zin van het woord, zowel van vandaag de dag als in het verre verleden. Ze zijn onmisbaar voor diepgaand begrip van de geschiedenis, literatuur, muziek en andere uitvoerende kunsten van westerse én niet-westerse samenlevingen. Maar ook voor actuele maatschappelijke debatten over onze sociale en culturele wortels, migratievraagstukken, ethische discussies, ‘nationale en religieuze identiteit’, technologische vooruitgang en de invloed van (sociale) media is diepgaand begrip van cruciaal belang. Binnen dit thema vallen een aantal wetenschapsdossiers.

Wetenschapsdossiers

Binnen het thema 'Talen, culturen en samenlevingen' vallen een aantal wetenschapsdossiers:

Instituten

Het onderzoek binnen de faculteit vindt plaats bij zeven instituten:

Onderzoekscentra

Graduate School

De Graduate School van de Faculteit Geesteswetenschappen biedt een keur aan promotietrajecten over de hele breedte van de Geesteswetenschappen.

Wetenschappelijke Integriteit

Wetenschappelijke integriteit staat bij de Faculteit Geesteswetenschappen hoog in het vaandel. De faculteit werkt samen met de faculteiten Archeologie, Rechtsgeleerdheid, Governance and Global Affairs, en Sociale Wetenschappen in de ethische commissie SSH

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.