Universiteit Leiden

nl en
Dossier

Roeland van der Rijst

Evaluatie in actie: ontwikkeling en implementatie van een mobiele applicatie voor tussentijdse feedback en onderwijsevaluaties.

Functie
Hoogleraar Onderwijswetenschappen / Directeur onderzoek / hoofd afdeling onderzoek
Insitituut
ICLON
Teaching Fellow sinds
2018
Portretfoto van Roeland van der Rijst
Roeland van der Rijst

Onderwijsevaluaties

Als docent merk ik dat de huidige vorm van studentevaluaties van onderwijs aan het einde van een blok, vak of module mij weinig inhoudelijk houvast biedt om mijn onderwijs te verbeteren en af te stemmen op de studenten groepen die ik voor me heb. Dit komt ten eerste omdat de huidige vormen van studentevaluatie van onderwijs gericht is op het niveau van tevredenheid en relevantie van onderwijs en veel minder op inhoud en het leren van studenten. En ten tweede omdat studentevaluatie pas na afloop van de collegereeks beschikbaar komt voor docenten. Om het onderwijs werkelijk te verbeteren heb ik als docent input nodig tijdens collegeseries van de studenten over zowel de tevredenheid als de vorm en inhouden van het onderwijs. 
Applicaties voor mobiele apparaten geven mogelijkheden om studenten directe en tussentijdse feedback te vragen over de inhoud en kwaliteit van het onderwijs. Dit geeft mij als docent potentieel waardevolle directe feedback tijdens de collegereeks waarmee ik mijn onderwijs kan aanpassen aan de studenten die ik voor me heb.
In mijn project zal ik een mobiele applicatie (Leidse Evaluatie in Actie App) ontwikkelen en implementeren waarmee studentevaluaties op onderwijs op ieder moment bevraagd kunnen worden. 

Ontwikkelonderzoek

Naast de ontwikkeling zal ik in mijn project ook de invloed van de app bestuderen op de kwaliteit van de studentevaluaties op onderwijs en de invloed op de kwaliteit van het onderwijs. In verschillende opleidingen wordt een verplicht disciplinair hoofdvak in het tweede semester van het tweede jaar van het bachelor curriculum uitgekozen om mee te werken. Deze vakken zijn idealiter van gelijke omvang en bestaan uit zowel hoorcolleges als werkgroepen. De studenten worden random ingedeeld in drie groepen van gelijke omvang en toebedeeld aan de experimentele groepen en controle groep. De studenten in de twee experimentele groepen krijgen de beschikking over de evaluatie app. Studenten in experimentele groep 1 worden na ieder bijeenkomst gevraagd om feedback te geven via evaluatie app door middel van het beantwoorden van een beperkt aantal gesloten en open vragen. De studenten in experimentele groep 2 wordt gevraagd om na afloop van de collegereeks feedback te geven via de evaluatie app op gelijke vragen. De studenten in controlegroep geven feedback via de reguliere papieren evaluatievragenlijst na de collegereeks. De analyses van de resultaten zullen inzicht geven in invloed van de evaluatie app op het onderwijs en de effectiviteit van directe student feedback aan docenten. 

Kwaliteitszorg

De werkelijke inzet van mobiele applicaties in het onderwijs, en zeker in de kwaliteitszorg van het onderwijs, is momenteel gering of zelfs afwezig. Dit project neemt hierom een unieke positie in als voorloper van het inzetten van mobiele applicaties in de kwaliteitszorg van het onderwijs. Opleidingen aan de universiteit Leiden en daarbuiten zullen direct gebruik kunnen maken van de onderwijsinnovatie en van de resultaten uit de bijgaande studie. Momenteel verzorgt het ICLON van de Universiteit Leiden veel van de onderwijsevaluaties van colleges, werkgroepen en practica. Door nauwe samenwerking met de onderwijsevaluatieservice van het ICLON zal deze nieuwe mobiele applicatie breed geïmplementeerd kunnen worden in het onderwijs aan onze Universiteit.

Roelands kijk op de Teachers’ Academy

De projecten van de Fellows zijn ieder op zich unieke onderwijsinnovaties waarvan veel geleerd kan worden over effectief onderwijs en leren in het hoger onderwijs. Daarom is naar mijn menig het van groot belang om de effecten van deze onderwijsinnovaties te bestuderen en hierover te rapporteren. Internationaal is hoger onderwijsonderzoek georganiseerd in verenigingen (VOR-HO, SRHE, AIR, etc) met eigen conferenties en wetenschappelijke tijdschriften (HE, THE, SHE, HO, OvO). Ik heb de stellige overtuiging dat de resultaten van de onderwijsinnovatieprojecten van iedere fellow een wezenlijke bijdrage kan leveren aan de internationale kennisbasis over effectief hoger onderwijs. Daar wil ik graag mijn bijdrage aan leveren. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.