Universiteit Leiden

nl en
Dossier

Jan Aarts

Verbreden palet van onderwijsmiddelen

Onderwijsvernieuwingen bij natuurkunde en aanverwante disciplines.

De voortgang van het project

Uitgangspunt

Het uitgangspunt voor het project was dat natuurkundedocenten veelal nog klassieke hoorcolleges geven met gebruik van een krijtbord. Problemen hierbij zijn:

  1. Als een student niet aanwezig is heeft deze geen kans de gemiste stof tot zich te nemen, anders dan door het lezen van het boek. 

  2. Als een student tegen een conceptueel probleem in de uitleg aanloopt is er weinig kans hetzelfde probleem op een andere manier uitgelegd of behandeld te zien. 

  3. Het huidige concept maakt het moeilijk na te denken over andere vormen, zoals ‘flipping-the-classroom’.  

  4. Het is niet activerend.


Materiaal op internet ontsluiten

Hieraan kan tegemoet gekomen worden door materiaal te ontsluiten wat op internet beschikbaar is. Het doel van het project was te komen tot een goed doorzoekbare concept-based database met elektronisch materiaal dat de (kern)vakken binnen de opleiding ondersteunt, hetzij door ‘terugkijken’ (ik begreep iets niet), hetzij door ‘vooruitkijken’ (dit gaat de komende week bekeken worden). Andere acties in het kader van het project zijn een inventarisatie bij andere natuurkunde-opleidingen in Nederland en het opzetten van een faciliteit met opname-apparatuur. Deze zijn in uitvoering en kunnen hopelijk op een termijn van een paar maanden voltooid worden.

Andere wending

Ten aanzien van de doorzoekbare concept-based database heeft het project echter een andere wending genomen, naar aanleiding van ervaringen bij het eerstejaarscollege ‘Klassieke Mechanica’ in het voorjaar van 2015. Bij het voor het college belangrijke concept ‘schijnkrachten’ bleek dat hierover weliswaar allerlei materiaal te vinden is, maar dat dat nauwelijks bestudeerd kan worden zonder er de juiste context bij te leveren. Er wordt nu, met steun van het Center for Innovation (Den Haag), gewerkt aan een on-line lecture waarin speciaal geselecteerde YouTube-filmpjes door mij als docent in die context gezet worden. Het college zal rond januari 2016 klaar zijn om dan in de volgende collegecyclus getest worden. Ondertussen wordt bekeken welke andere concepten uit de natuurkunde in het eerste jaar baat kunnen hebben bij een dergelijke aanpak. Een presentatie hierover, op dat moment nog in de discussiefase, werd gegeven op het symposium ‘Online en Blended Learning’, georganiseerd op 3 juli 2015 in Kasteel Oud Poelgeest, in het kader van het OCT & Onderwijsprogramma.

Jan Aarts.

Jan Aarts, faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen, Natuurkunde

'Na meer dan zes jaar opleidingsdirecteur bij Natuurkunde geweest te zijn wil ik via de Leiden Teachers' Academy graag verder en concreet bijdragen aan wat ik beschouw als noodzakelijke onderwijsvernieuwingen bij natuurkunde en aanverwante disciplines.'

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.