Universiteit Leiden

nl en
Dossier

Ayokunu Adedokun

Bevorderen van studentenwelzijn en ontwikkeling van soft skills.

Functie
Universitair docent en academisch adviseur
Instituut
FGGA/Leiden University College
Teaching Fellow sinds
2021
Portret van Ayokunu Adedokun
Ayokunu Adedokun won in 2021 de LUS Onderwijsprijs

Van het mondiale Noorden tot het mondiale Zuiden is de toegang tot het hoger onderwijs de afgelopen 20 jaar verdubbeld. Maar ondanks deze ‘revolutie’ en de verwachte talrijke voordelen daarvan, worden de hogeronderwijsstelsels geconfronteerd met twee - en wellicht nog veel meer - ongekende uitdagingen.

Eerst en vooral blijkt uit steeds meer gegevens dat hogeschool- en universiteitsstudenten in toenemende mate te maken krijgen met wijdverspreide crises op het gebied van geestelijke gezondheid, zoals angst, eenzaamheid, stress, mentale vermoeidheid, burn-out, depressie, eetstoornissen en zelfmoord,die op een hoger niveau liggen in vergelijking met de rest van de bevolking (Chen en Lucock 2022; Limone en Toto, 2022; UNICEF, 2021). Ondertussen is er een enorm gebrek aan dienstverlening op hogescholen en universiteiten om het hoofd te bieden aan alle persoonlijke behoeften en geestelijke gezondheidsproblemen van grote aantallen studenten.

Ten tweede is er naast de huidige crises op het gebied van geestelijke gezondheid op onze campussen ook de ‘crisis van de vaardighedenkloof’. Er is een steeds schever wordende verhouding tussen de vaardigheden van afgestudeerden en de behoeften van werkgevers. Met andere woorden, pas afgestudeerde studenten missen vaardigheden die nodig zijn om te slagen op de werkplek, zoals emotionele intelligentie, zelfbewustzijn, leiderschap, communicatie en teamwerk.

Recente enquêtes onder werkgevers, uitgevoerd door organisaties als Mckinsey & Company (2021), het World Economy Forum (2021) en het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (2018), bevestigen dat deze vaardighedenkloof bij afgestudeerden een wereldwijd en wijdverbreid probleem is. In feite treft deze graduate skills gap wereldwijd 1,3 miljard mensen en legt deze een jaarlijkse belasting van 6% op de wereldeconomie in de vorm van verloren arbeidsproductiviteit (OESO, 2016; BCG, 2021). En toch geven diverse beleids- en academische publicaties aan dat veel hogescholen en universiteiten jongeren nog steeds niet beschikken over de juiste vaardigheden voor het leven na hun afstuderen (OESO, 2020; SHRM, 2019; Schwab, 2016).

Het doel van het huidige project is dus het bevorderen van studentenwelzijn en het vergroten van ‘studentensucces’ door middel van soft skills-training. Hoewel de voordelen van ontwikkeling van soft skills moeilijk te meten zijn, blijkt uit onderzoek dat ze een voorspellende waarde en een positief effect hebben als het gaat om academisch succes, loopbaanontwikkeling en levenstevredenheid, waaronder welzijn  (Adedokun, 2022; Heckman, Stixrud en Urzua, 2006).

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.