Universiteit Leiden

nl en
Dossier

Anita van Dissel

Van Annotatie tot Zoekfunctie, het werkstuk in een digitale leeromgeving.

Anita van Dissel was Teaching fellow van 2015 tot 2020.

Hulp bij het schrijven van een werkstuk

Sommige studenten gaan in een rechte lijn naar de BA-finish, anderen ondervinden allerlei obstakels op hun weg. Ondanks een gedegen leertraject blijkt een fors aantal studenten in de BA-eindfase de basisvaardigheden voor het schrijven van een werkstuk toch niet voldoende te beheersen. Een van de redenen kan zijn dat het studiemateriaal niet voldoende aansluit op de denk- en leerprocessen. Het schrijven van een historisch werkstuk vereist diverse basisvaardigheden. Eerstejaars studenten leren nu onderzoek te doen en een werkstuk te schrijven aan de hand van een syllabus. Mijn plan is een website te laten ontwerpen waarmee de studenten - op hun kamer, in de bibliotheek - stapsgewijs begeleid worden bij het doen van onderzoek en het schrijven van hun werkstuk. De beoogde website is voorzien van allerlei hulpmiddelen, zoals (taal)tips, oefeningen, voorbeelden (ook van hoe het niet moet), links, filmpjes en controlevragen (Is de verleden tijd gebruikt? Geeft de conclusie antwoord op de probleemstelling?). Primair is de website bedoeld voor propedeuse studenten Geschiedenis als hulpmiddel bij de twee Themacolleges, maar bachelorstudenten kunnen de website na het eerste jaar blijven gebruiken. Voordeel is dat deze digitale leeromgeving voortdurend geactualiseerd kan worden.

Voortgang van het project

In overleg met de klankbordgroep Van A tot Z (samengesteld uit een paar collega’s en een student) is besloten het aanvankelijke plan, een soort template waarbinnen de studenten hun werkstuk schrijven, om praktische redenen te vervangen voor een website. De beoogde website dient ter ondersteuning van de Themacollege 1 (propedeuse eerste semester) en Themacollege 2 (propedeuse tweede semester) van de opleiding Geschiedenis. Handboek en website helpen studenten bij het schrijven van een werkstuk.

In augustus 2016 is een student-assistent (0,2) benoemd ter ondersteuning van ontwerp en content van de website. Eind december waren de sitemap, webteksten en een vijftal animaties gereed. Tevens is een overzicht samengesteld met beoogde voorbeelden en oefeningen.

In het voorjaar van 2017 zijn zes docenten geïnterviewd voor de productie van  acht kennisclips. Er zijn ook enkele studenten benaderd voor een interview. De opnamen zijn door de video-coördinator ICT & Onderwijs (Geesteswetenschappen) gemonteerd.

De moeizame integratie van de website binnen de vernieuwde website van de Universiteit Leiden/Faculteit Geestwetenschappen heeft de voortgang van het project vertraagd. In afwachting van deze ontwikkeling liep het contract met de student-assistent af in april 2017. Naar verluidt zal in het najaar van 2018 de website kunnen worden ontworpen en ‘gevuld’.

De introductie van de website loopt parallel aan de vernieuwing van de Themacolleges, onder andere door de introductie van een nieuw studieboek.

Portret van Anita van Dissel
Anita van Dissel

Anita van Dissel, Faculteit Geesteswetenschappen, Geschiedenis

'Als docent Maritieme Geschiedenis deel ik mijn ideeën over goed en innovatief onderwijs graag met collega’s uit diverse faculteiten. Ik ben ervan overtuigd dat ik veel kan leren van hun ervaringen. Het geeft veel voldoening om studenten te zien groeien. Met de fellows van de Teachers’ Academy wordt gesproken op welke wijze onderwijs kan bijdragen aan de ontwikkeling en vorming van studenten.’

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.