Universiteit Leiden

nl en
Dossier

Brandon Zicha

Ontwikkeling van peer-led mastery en onderwijscommunities voor hoger onderwijs

Functie
Universitair docent Philosophy, Politics, and Economics
Instituut
LUC
Teaching Fellow sinds
2020
Portret van Brandon Zicha
Brandon Zicha

Universiteiten hebben de benadering van het onderwijsaspect van de docentenrol en de prioriteit die eraan gegeven wordt in de afgelopen eeuw zien veranderen. Het begon met een simpele erkenning als zijnde essentieel voor het faciliteren van onderzoek, tot de overheid universiteiten nadrukkelijker ging subsidiëren als onderdeel van onderzoeksontwikkeling en beroepsopleiding. Daarbij kwam de nadruk grotendeels te liggen op onderzoek en werd onderwijs grotendeels bijzaak.

Recente pogingen om de kwaliteit van het onderwijs om uiteenlopende redenen te verbeteren, hebben geleid tot een wildgroei aan  educatieve expertisecentra die cursussen aanbieden voor de ontwikkeling van leraren in nieuwe methoden en best practices. Maar omdat deze faciliteiten meestal de hele universiteit bedienen en voortkomen uit onderzoeksmethodologieën die gemiddelde effecten nastreven, zijn die inspanningen vaak niet toegesneden op specifieke situaties.

Wat niet is teruggekomen is het lokale, op ervaring gebaseerde, collegiale systeem van instructieontwikkeling dat oorspronkelijk de onderwijscultuur in het hoger onderwijs kenmerkte.  Dit ondanks de algemene ervaring van universitaire docenten dat het meest waardevolle element van onderwijsworkshops niet de workshop is, maar de gesprekken met collega's tijdens en na de workshop.

Mijn project heeft tot doel te experimenteren met peer coaching en gefaciliteerde groepsbijeenkomsten die putten uit lokale ervaringen en oplossingen voor onderwijsuitdagingen die specifiek zijn voor het instituut, en die zich richten op de specifieke gaven, interesses en eigenschappen van de individuele docent, in tegenstelling tot een logica die zoekt naar universele best practices of 'cutting edge didactiek'.

Mijn hypothese is dat deze benadering van onderwijsontwikkeling in het hoger onderwijs goedkoper kan zijn in termen van tijd en geld, effectiever in het verhogen van de tevredenheid over het onderwijs bij zowel personeel als studenten, en meer kans heeft om het onderwijsgeoriënteerde denken in de wetenschappelijke gemeenschap van het instituut in het algemeen op een concrete en inhoudelijke manier te bevorderen.  

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.