Universiteit Leiden

nl en
Dossier

Mirjam Houtlosser

Hoe stimuleer je dat de nieuwe uitgangspunten van het curriculum Geneeskunde verder vorm krijgen in het onderwijs?

Functie
Universitair docent
Opleiding
Geneeskunde
Teaching Fellow
2015-2020
Portret van Mirjam Houtlosser
Mirjam Houtlosser

Succeservaringen

In 2012 is bij de opleiding Geneeskunde een nieuw curriculum ingevoerd. De focus ligt op academische en wetenschappelijke vorming. De uitgangspunten zijn: studentgericht en activerend, samenwerking stimulerend met behulp van blended learning en multidisciplinair/geïntegreerd. De vertaling van de uitgangspunten naar het microniveau van de studie- en werkgroepopdrachten vraagt veel en docenten vallen vaak terug op hun beproefd maar niet aansluitend materiaal. Hoe stimuleer je dat uitgangspunten verder vorm krijgen in het onderwijs?

In mijn project worden twee benaderingen gekozen. De ene is de succesgerichte benadering: voortbouwen op eerdere succeservaringen. De positieve insteek dus. De andere benadering is: het veranderingsproces modulair benaderen. Dat betekent dat docenten hun eigen onderwijs in kleine eenheden opdelen en die vergelijken met de eveneens in kleine eenheden opgedeelde vernieuwing. Zo kan het proces stap voor stap verlopen. ‘Het product van mijn project bij de Leiden Teachers Academy is dan ook het proces.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.