Universiteit Leiden

nl en
Dossier

Arianna Pranger

Arianna Pranger is Assistant professor Master Farmacie Onderwijs & ziekenhuisapotheker.

  • Naam: Arianna Pranger
  • Functie: Assistant professor Master Farmacie Onderwijs & ziekenhuisapotheker
  • Opleiding: Master Farmacie
  • Lid van de Leiden Teachers’ Academy sinds 2020
  • Thema: Academische vaardigheden

Project: Het leren gebruiken van de abstracte eigenschappen van een geneesmiddel voor het geven van advies bij een individuele patiënt.

De route die een geneesmiddel in het menselijk lichaam aflegt wordt omschreven door een set aan abstracte parameters, die op basis van onderzoek bij een ‘standaard’ patiënt of soms zelfs alleen bij een gezonde vrijwilliger zijn vastgesteld. De abstracte parameters op zichzelf zijn al lastig te visualiseren (bijv. een geneesmiddel met een verdelingsvolume van 300 Liter bij een patiënt van 70 kg), maar de parameters worden ook nog beïnvloed door patiënt-specifieke factoren zoals leeftijd, geslacht, een ander genetisch profiel of een minder goed functionerende nier. Een dosering van hetzelfde geneesmiddel kan hierdoor voor de ene patiënt te hoog zijn (bijwerkingen) en voor de andere patiënt te laag (geen effect). Mijn LTA project richt zich op het aanleren van de vaardigheid om abstracte eigenschappen van een geneesmiddel te vertalen naar een advies voor een individuele patiënt.

Naast bovenstaand project houd ik mij ook bezig met de definitie van succesvol werkplek-leren binnen onze Leidse Master Farmacie. Dit alles los van mijn eindeloze enthousiasme voor directe creatieve onderwijsinnovaties, die aansluiten op de dagelijkse apotheekpraktijk, de maatschappij en de belevingswereld van studenten. Lees hierover ook meer in mijn Leiden Teachers’ Blog van 17 januari 2022 “Buiten de universitaire muren ligt een onuitputtelijke bron van inspiratie voor het onderwijs”.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.