Universiteit Leiden

nl en
Dossier

Anja van der Voort

Interactieve video's die het inzicht en vertrouwen van studenten in hun vaardigheden op het gebied van Methoden en Technieken van Onderzoek vergroten.

Functie
Docent in Methoden en Technieken
Opleiding
Pedagogische wetenschappen
Teaching Fellow sinds
2023
Afbeelding van Anja van der Voort
Anja van der Voort

Studenten Pedagogische Wetenschappen volgen in hun bachelor-en masterfase diverse vakken over Methoden en Technieken van Onderzoek (M&T-vakken). Veel studenten zien op tegen die M&T-vakken en hebben weinig vertrouwen in hun eigen kunnen op dit gebied, hoewel dit lang niet altijd terecht is. Voor ons als docenten ligt de uitdaging erin om niet alleen de vaardigheden en kennis van studenten te verbeteren, maar ook hun inzicht en het vertrouwen in hun eigen vaardigheden te vergroten. Dit is een hele leuke didactische uitdaging.

In 2020 hebben we met behulp van een Grass shoots-subsidie een eerste interactieve, formatieve mid-term video kunnen ontwikkelen waarmee we het leerproces van eerstejaarsstudenten konden ondersteunen. In deze video komt de behandelde stof middels diverse korte kennisclips, interviewfragmenten, geïntegreerde opdrachten en kennisvragen aan bod. Deze online video biedt studenten de mogelijkheid om de opdrachten naar eigen inzicht en in eigen tempo te volgen. Studenten hebben de afgelopen jaren positief gereageerd op de interactieve video en in de meest recente evaluatie (2023) geven studenten die de video hebben bekeken een 8,1 als cijfer op een schaal van 1 tot 10 (N = 67, SD = 1,4) en 73% van de studenten geeft aan dat de video zeer ondersteunend is voor hun leerproces.

De komende jaren gaan we over de gehele leerlijn interactieve video’s ontwikkelen. Door een terugkerende en laagdrempelige mogelijkheid te bieden voor studenten om zichzelf te toetsen en hun kennis op te frissen kunnen we hun vaardigheden in de M&T en hun vertrouwen in die vaardigheden vergroten. Onze aanpak activeert studenten via blended en flexibel in te zetten onderwijs. Studenten gaan actief participeren in hun eigen leerproces en worden hiermee zelfregulerende studenten Het hele team van Onderzoeksmethoden en Statistiek (O&S) is enthousiast over deze aanpak en ik verheug me erop om dit project uit te gaan voeren

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.