Universiteit Leiden

nl en
Dossier

Emily Strange

Co-creatie en multidisciplinair leren over grenzen heen

Portret van Emily Strange
Emily Strange
  • Functie: universitair docent
  • Faculteit/instituut: Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden
  • Teaching Fellow sinds 2022 en winnaar LUS Onderwijsprijs 2022

 

De grootste mondiale uitdagingen waarvoor wij als samenleving voor gesteld staan, zoals klimaatverandering, verlies van biodiversiteit en eerlijke en rechtvaardige toegang tot hulpbronnen, vereisen innovatief denken en perspectieven vanuit verschillende culturen en achtergronden, en echte co-creatie van onderzoek. Naarmate interdisciplinariteit in de milieuwetenschappen op de voorgrond treedt, is het zaak dat beter begrijpen hoe studenten deze aanpak kunnen ervaren en daarin faciliteren.

Ik ga werken aan pilotprojecten die studenten van de Universiteit Leiden verbinden met die van onze partnerinstituten in Afrika en zo ruimte creëren voor studenten uit verschillende culturen, perspectieven en disciplines om samen te komen, kennis uit te wisselen en samen projecten op het gebied van duurzaamheid te ontwikkelen.

In lijn met het ideaal om af te stappen van onderzoek vanuit louter Westers perspectief (parachute science), dat op veel duurzaamheidsgebieden lange tijd de norm is geweest, richten de projecten zich op het bevorderen van hechtere, grensoverschrijdende verbindingen, om tot echte co-creatie te komen.

Doel is om er in deze pilots achter te komen wat werkt en wat niet werkt in intercultureel interdisciplinair onderwijs zijn en zo best practices te creëren die barrières doorbreken en alle studenten voordeel bieden.   

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.