Universiteit Leiden

nl en
Dossier

Ludo Juurlink

Digitale voortgangstoetsing als didactische methodiek.

Het project van Ludo Juurlink is gericht op het onderzoeken of vrijwillige voortgangstoetsing een middel kan worden om de onwenselijk ‘hordeloop-studiehouding’ onder studenten tegen te gaan.

Ludo Juurlink.
  • Naam: Ludo Juurlink
  • Functie: Universitair docent
  • Opleiding: Molecular Science and Technology
  • Teaching Fellow van 2017-2022

Voortgangstoetsing als middel tegen hordenloop-visie

Studeren wordt steeds meer gezien als een hordeloop: door het behalen van losse tentamens ‘tikken studenten cumulatief studieonderdelen af’ om aan vereisten van het BSA en BSc examen te voldoen. Retentie of integratie van opgedane kennis en kunde is alléén belangrijk wanneer het noodzakelijk is voor het kunnen behalen van een volgend vak. Een dergelijke studiehouding, waarin voorbij wordt gegaan aan niet-getoetst onderling verband tussen studieonderdelen en het geheel van de opleiding of het vakgebied, is verre van ideaal.

Middels mijn project wil ik bij de chemische opleiding Molecular Science and Technology (MST) bestuderen of het regelmatig meedoen aan vrijwillige, digitale voortgangstoetsing ertoe leidt dat studenten hun studie minder als een hordeloop zien en meer als een samenhangende opleiding. Een voortgangstoets is immers een middel om het complete pakket aan kennis en kunde, dat uiteindelijk wordt beoogd middels het aanbieden van een opleiding, inzichtelijk te maken voor de student. De student krijgt als compensatie voor het maken van twee voortgangstoetsen per jaar gedurende de 3-jarige BSc opleiding gedetailleerde feedback over studieprogressie.

Toetsing en enquêtes

Om erachter te komen hoe studenten hun opleiding beschouwen worden bij de halfjaarlijkse voortgangstoetsen ook enquêtes afgenomen. De voortgangstoetsen bieden inzicht in de progressie van individuele studenten alsook van gehele cohorten wat betreft 5 leerlijnen binnen de opleiding MST. De enquêtes pogen in beeld te brengen hoe studenten na het afnemen van voortgangstoetsen over de samenhang binnen hun opleiding denken. Voor het onderzoek, dat 5 jaar zal lopen, wordt ieder cohort gesplitst in een groep die wel en een groep die niet mee zal doen aan regelmatige voortgangstoetsing. De laatste groep wordt verzocht aan het eind van hun opleiding eenmalig mee te doen om voldoende vergelijkingsmateriaal te hebben.

Voortborduren op de pilot

In 2016-2017 is een pilot-versie van de voortgangstoets ontwikkeld en eenmalig afgenomen. De pilot was bedoeld om ervaring op te doen met het digitaal afnemen van een voortgangstoets. De toets-items zijn middels achterliggende databases en randomisatie zo opgesteld, dat de vragen zelf niet bij iedere afname van de toets vervangen hoeven te worden. Ervaringen met het gebruikte platform, Maple TA, waren redelijk positief. Het bleek echter lastig om studenten op eenvoudige manier van goede feedback te voorzien over hun prestaties t.o.v. anderen binnen hun cohort en t.o.v. de gehele opleiding. Voor het nieuwe 5-jarige project wordt daarom eerst een ander softwarepakket voor ‘teaching and assessment’ bestudeerd.

Toekomst

Naast het directe doel, nl. ervaren of het meedoen aan voortgangstoetsing effect heeft op de visie van studenten over hun opleiding, hoop ik te bereiken dat er een ‘volwassen’ digitale voortgangstoets ontstaat voor chemische BSc opleidingen op basis van een eenvoudige en beperkte database aan vragen. Als dat lukt, zal het gemakkelijk zijn voor andere opleidingen om digitale voorgangstoetsing over te nemen als didactisch middel om de hordenloop-visie tegen te gaan en om studenten van goede feedback te voorzien over hun algehele studievoortgang. Dat geldt zowel voor andere chemische opleidingen, die van dezelfde database gebruik kunnen maken als nu wordt ontwikkeld, als voor andere opleidingen, die alleen een eigen database hoeven te maken.

Ludo Juurlinks kijk op de Teachers’ Academy

Het vormen en ondersteunen van een groep docenten, die extra tijd en geld ter beschikking hebben voor onderzoek aan (eigen) onderwijs, laat zien de Universiteit Leiden de kwaliteit van haar onderwijs belangrijk vindt. De Fellows dragen dat uit middels het organiseren van faculteits-overstijgende bijeenkomsten. Daarnaast vormen ze binnen hun eigen faculteit de voorhoede onder wetenschappelijk personeel m.b.t. verdere ontwikkeling van didactische vaardigheden en het testen van nieuwe didactische middelen en ideeën.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.