Universiteit Leiden

nl en
Dossier

Hanne Cuyckens

De Sustainable Development Goals en curriculumontwerp

Functie
Docent en onderwijsdirecteur
Instituut
Leiden University College
Teaching Fellow sinds
2023
Portretfoto van Hanne Cuyckens
Hanne Cuyckens

Education with Impact – the SDGs at the centre of curriculum design

Universiteiten kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het oplossen van duurzaamheidsvraagstukken. Onderwijs speelt daarin ook een cruciale rol.

Twee vragen staan centraal in dit project:

  • Kunnen we de Sustainable Development Goals (SDG‘s) gebruiken om in kaart te brengen wat we al doen op het gebied van duurzaamheid?
  • In welke mate kunnen we ze ook gebruiken als hulpmiddel voor verdere curriculumontwikkeling?

Onderzoek wijst uit dat onderwijsprogramma’s het beste georganiseerd kunnen worden rond de problemen die ze willen aanpakken. Als we die logica volgen, moeten programma’s die zich willen inzetten voor duurzaamheidsvraagstukken dus een manier vinden om zich te organiseren rond deze vraagstukken. De vraag is of de SDG’s een kader kunnen bieden om dit te verwezenlijken.

Het interdisciplinaire programma rond mondiale uitdagingen dat het Leiden University College (LUC) aanbiedt, heeft wat betreft opzet en inhoud al duidelijke verbanden met de SDG‘s. Dat maakt het tot de perfecte testcase om na te gaan of de SDG’s gebruikt kunnen worden als hulpmiddel voor curriculumontwerp. De verwachting is dat hier ook lessen uit voort zullen vloeien die relevant kunnen zijn voor andere opleidingen.

Door inzichtelijker te maken wat programma’s doen op het gebied van duurzaamheid, helpen we studenten hun kennis en leertraject te structureren en leveren we een bijdrage aan de ambitie van de universiteit om een leidende rol te spelen in de transitie naar een duurzame toekomst. Dit door middel van een geïntegreerde aanpak die ook gebruik maakt van de kennis die voortkomt uit het onderwijs.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.