Universiteit Leiden

nl en
Dossier

Dirk Visser

Kennisclips & educatieve app

Kennisclips en een educatieve app stellen de studenten in staat door middel van de nieuwe media altijd en overal met de stof bezig te zijn.

Uitdaging

Mijn bijdrage aan de Leiden Teachers Academy bestaat uit twee componenten waarbij de studenten allereerst in staat worden gesteld via kennisclips de meest belangrijke onderwerpen van een vak (in casu IE) via hun laptop, smartphone of tablet tot zich te nemen. Vervolgens worden de studenten via een educatieve app uitgedaagd hun opgedane kennis te testen en dieper in te gaan op de stof, waarbij gebruik gemaakt wordt van verschillende vormen van ‘gamificatie’. Hierdoor worden de studenten ‘getriggerd’ actief na te denken over de stof en tevens aangezet om voorbereid in de college zaal te gaan zitten. De kennisclips en de educatieve (interactieve) app moeten dan ook gezien worden als complementair aan de traditionele vorm van onderwijzen.

Smartphone

Het voorstel ziet dus toe op een eerste stap naar ‘mobile learning’, waarbij aansluiting gezocht wordt bij de belevingswereld van de huidige student. Studenten zijn tegenwoordig gewend informatie tot zich te nemen via hun smartphone of tablet. De kennisclips en de educatieve app stellen de studenten in staat door middel van de nieuwe media altijd en overal met de stof bezig te zijn. Daarbij dient opgemerkt te worden dat de kennisclips apart bekeken kunnen worden maar ook geïntegreerd kunnen worden in de educatieve app.

Dirk Visser.

Dirk Visser, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Privaatrecht

"Ik wil graag overleggen met en leren van andere docenten van andere faculteiten, in Leiden, maar ook in Delft en Rotterdam. Aan de Erasmus School of Law is samen met Boom Juridische Uitgevers een ‘Legal Battle App’ ontwikkeld. De makers daarvan zijn bereid hun kennis met ons te delen en deze app verder te ontwikkelen. Daarnaast heb ik veel contacten en ervaring met andere grote en kleine uitgevers en softwareontwikkelaars. Ook ben ik goed op de hoogte van de juridische ontwikkelingen op het gebied van internet, open access en alles wat te maken heeft met rechten die ontstaan en die geschonden kunnen worden bij het ontwikkelen en openbaar maken van (online) onderwijsmaterialen. De kennis daarover deel ik graag met de Leiden Teachers Academy."

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.