Universiteit Leiden

nl en
Dossier

Jan Sleutels

Jan Sleutels is een Universitair hoofddocent aan het Instituut voor Wijsbegeerte.

  • Naam: Jan Sleutels
  • Functie: Universitair hoofddocent
  • Opleiding: Filosofie, Rechtsgeleerdheid, PhD Philosophy of cognitive neurosciences
  • Lid van de Leiden Teachers’ Academy van 2017 tot 2022.
  • Thema: Arbeidsmarktoriëntatie

Project: Learning 2.0

Learning 2.0 stelt zich ten doel om het academisch onderwijs toekomstbestendig te maken door het structureel te laten aansluiten bij een samenleving die onder invloed van technologische ontwikkelingen snel en grondig verandert. Het project is geïnspireerd door de opkomst van ‘Scientists 2.0’: anders dan hun voorgangers nemen nieuwe generaties wetenschappers zelf verantwoordelijkheid voor het expliciteren van het belang van hun onderzoek, o.a. door hun onderzoek via nieuwe media rechtstreeks uit te leggen aan een breder publiek. Naar analogie hiervan laat zich een onderwijsformat construeren waarin studenten van meet af aan zelf verantwoordelijkheid nemen voor het expliciteren van het belang van de attitude, kennis en vaardigheden die zij verwerven in hun opleiding.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.