Universiteit Leiden

nl en
Dossier

Beerend Hierck

3D en peer review.

Bouwen aan een e-learning platform waarin de 3-D technologie wordt geïntegreerd.

Eerste voorzitter van de Leiden Teachers' Academy

Beerend Hierck heeft zich in het eerste jaar als voorzitter van de Teachers Academy beziggehouden met positioneren van de Leiden Teachters' Academy (LTA) binnen de onderwijsgelederen van de Universiteit Leiden. De LTA speelt inmiddels een rol aan zowel de beleids- en innovatie kant (Taskforce Kwaliteitszorg Onderwijs, Werkgroep Onderwijsvernieuwing) als aan de uitvoerings- en innovatie kant (LTA/ICLON Onderwijsconferentie over het toepasbaar maken van onderwijsinnovaties voor docenten op de werkvloer).

Voortgang van het project

3-D technologie

In het huidige onderwijsklimaat waar studenten met steeds meer informatie worden geconfronteerd verschuift een belangrijke onderwijsfocus van ‘vertellen hoe het zit' naar het helpen van studenten bij het ordenen van informatie en het effectief aanbieden van grote hoeveelheden informatie. In de hoek van Life Sciences worden studenten vaak geconfronteerd met 2D-afbeeldingen die in 3D geïnterpreteerd moeten worden. Een voorbeeld is een casus waarbij op basis van een reeks MRI- of CT-beelden een diagnose moet worden gesteld, of waarbij in een serie confocale of (elektronen)microscopische opnames door een cel/weefsel/orgaan/organisme naar fysieke interacties en relaties moet worden gezocht. Om dit te ondersteunen wordt een online platform ontwikkeld waarin studenten thuis hun ‘eigen' 3D-afbeelding op kunnen bouwen, labelen en kunnen opslaan als preset. Daarmee kunnen ze tijdens een werkgroep of practicum een ‘virtual reality’ beeld opbouwen en dit demonstreren aan medestudenten en aan de docent. 
Stand van zaken (najaar 2015): de eerste stappen zijn gezet. De benodigde hard- en software zijn aangeschaft en de eerste lesmodules worden ontwikkeld. Deze zullen zich in eerste instantie richten op GNK-studenten die zich met behulp van virtual reality voorbereiden op hun snijzaalpractica. Gelijktijdig wordt een onderzoeksopzet gemaakt om de tevredenheid en (de verbetering van) het kennisniveau van de studenten te meten. Prognose is om in het voorjaar van 2016 met de eerste sessies te starten.

Peer feedback

De tweede poot van het project betreft peer feedback, een krachtige methode waarbij studenten leren van het krijgen van feedback van elkaar, maar vooral ook leren van het geven van feedback aan elkaar. Met ingang van het collegejaar 2015-2016 wordt dit toegepast in de anatomieblokken van de studies Geneeskunde (GNK) en Biomedische Wetenschappen (BW). Hierbij gaat het bij eerstejaars bachelorstudenten GNK (350 studenten) en BW (70 studenten) om feedback op de uitwerking van een planningsopdracht, in het kader van het aanleren van academische vaardigheden, en om feedback op de uitwerking van een practicumverslag bij BW. De evaluaties zijn nog niet volledig afgerond, maar een eerste winstpunt lijkt geboekt. Het bleek namelijk dat de kwaliteit van de feedback op het practicumverslag van dusdanig hoge kwaliteit was dat besloten is om de instructor feedback grotendeels achterwege te laten. Van 100% feedback van de docent kon worden overgegaan op instructor feedback op aanvraag, wat een aanzienlijke tijdwinst opleverde voor de docent. Een viertal korte vragen gaf de studenten sturing over de wijze en lengte van de feedback.

Stem app

Ten slotte is in de anatomie blokken het gebruik van een app (ResponseWare® van Turning Technologies) onderzocht om te stemmen in interactieve colleges. Hierbij is de gebruiksvriendelijkheid van de app vergeleken met die van reguliere stemkastjes. De resultaten van dit onderzoek worden nog uitgewerkt.

Beerend Hierck.

Beerend Hierck (faculteit Geneeskunde, anatomie en embryologie)

'De Teachers' Academy is een inspirerend platform voor onderwijsvernieuwing. Iedere goede docent streeft voortdurend naar vernieuwing van zijn/haar onderwijs. Zowel inhoudelijk als in (werk)vorm.'

'Is iedere vernieuwing wel een verbetering? Daar komen we alleen achter als we daar ook onderzoek naar doen. Daarbij kunnen we veel leren van elkaar door "over de muur" te kijken bij andere collega’s, binnen de Universiteit Leiden en daarbuiten.'

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.