Universiteit Leiden

nl en
Dossier

Paul Gobée

Het doel van Paul Gobées project is het bevorderen van het gebruik en het delen van open leermaterialen, Open Educational Resources (OER).

Functie
Universitair docent
Opleiding
Geneeskunde
Teaching Fellow sinds
2023
Thema
ICTO
Afbeelding van Paul Gobée
Paul Gobée

Open leermaterialen zijn leermaterialen die gratis toegankelijk zijn en bewerkt en geredistribueerd mogen worden met weinig of geen restrictie (verkort naar definitie UNESCO1)

Waarom zouden we open leermaterialen willen gebruiken?

 • Open aanbieden van (door opleidingen gemaakte) leermaterialen vergroot de toegankelijkheid tot kwalitatief goede leermaterialen. Ook als je geen geld hebt voor dat dure boek, kan je de kennis verkrijgen.
 • Het helpt (hoger) onderwijsinstellingen om de regie over onderwijsmaterialen en onderwijs inrichting te behouden, c.q. terug te nemen. Dat is nodig vanwege de zorg dat grote internationale EdTech-bedrijven door hun marktmacht in toenemende mate vorm, voorwaarden en prijs van het onderwijs gaan bepalen (en de data van studenten en docenten krijgen). Dat is onwenselijk want terwijl (hoger) onderwijsinstellingen ideële doelen hebben, zoals objectieve waarheidsvinding en maatschappelijke kennisdeling, hebben deze bedrijven vooral een commercieel doel.
 • Een moreel argument: onderwijsmateriaal dat met publieke gelden ontwikkeld is, moet ook publiek beschikbaar zijn.

Ik wil het gebruik en delen van open leermaterialen op twee manieren bevorderen:

 1. Opzetten van training voor docenten, bij voorkeur in de Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO), over de basiskennis en vaardigheden die nodig zijn om met open leermaterialen te kunnen werken.
 2. Een pilot waarin studenten en docenten samen online open leermodules ontwikkelen. Het maken van open leermateriaal wordt daarmee ingebed in het onderwijs. Deze modules zullen gericht zijn op geneeskundestudenten in hun klinische stagejaren. Ze zullen daarmee snel de (vaak weggezakte en soms moeilijk te vinden) anatomie kunnen leren die ze nodig hebben bij hun klinische activiteiten (zoals lichamelijk onderzoek, bijwonen operaties, etc.). De opgedane ervaringen kunnen ook voor andere gebieden en aan andere faculteiten gebruikt worden.

Het is de bedoeling dat het project de volgende effecten zal hebben:

Voor studenten

 • Grotere toegankelijkheid tot leermaterialen in het algemeen, doordat docenten meer open (dus gratis) leermaterialen gaan toepassen.
 • Beschikbaarheid van leermodules waarmee geneeskunde master studenten bij hun klinische problemen snel de noodzakelijke anatomie kunnen ophalen/leren.
 • Voor de student-makers: een stimulerende activerende onderwijsactiviteit.

Voor docenten

 • Verkrijgen van kennis en vaardigheden om open leermaterialen te kunnen vinden en gebruiken in hun onderwijs.
 • Afhankelijk van geboden kaders: de mogelijkheid om zich als docent te profileren door het creëren en ter beschikking stellen van open leermaterialen.

Voor de instelling

 • Een stap op weg naar meer regie over onderwijsmaterialen en vermindering van afhankelijkheid van externe aanbieders van leermaterialen.
 • Een innovatieve onderwijsvorm en externe profilering.
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.