Universiteit Leiden

nl en
Dossier

Alexandra Langers

Alexandra Langers is maag-darm-leverarts en als docent en jaarcoördinator betrokken bij de opleiding Geneeskunde.

Zij houdt zich onder andere bezig met (voortgangs)toetsing en wil zich gaan richten op digitale toetsing. Digitaal toetsen biedt de mogelijkheid een vraagtype te gebruiken dat beter in staat is daadwerkelijke kennis – en het kunnen toepassen van deze kennis – te meten dan bijvoorbeeld meerkeuzevragen. Ook sluit het beter aan bij de realiteit en past het naadloos in het digitale curriculum van deze tijd. Haar wens is om deze vorm van digitale toetsing niet alleen binnen haar eigen faculteit, maar ook daarbuiten verder te ontwikkelen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.