Universiteit Leiden

nl en
Dossier

Victor Gijsbers

Victor Gijsbers gaat activerende technieken ontwikkelen voor de cursus Wetenschapsfilosofie voor geesteswetenschappen.

Functie
Universitair docent
Opleiding
Wijsbegeerte
Teaching Fellow sinds
2019
Thema
ICTO, Self/peer feedback
Afbeelding van Victor Gijsbers
Victor Gijsbers

Activerende technieken voor een grootschalige cursus

We zijn steeds meer doordrongen van de noodzaak om studenten te activeren. Wanneer studenten vooral passieve receptoren van de door de docent aangeleverde informatie zijn, leren ze veel minderdan wanneer ze de mogelijkheid en de verantwoordelijkheid krijgen om zelf hun leerstrategie te bepalen en actief met de stof aan de slag te gaan. Speciaal interessant bij het implementeren van activerende werkvormen zijn grootschalige vakken. Natuurlijk omdat hier – per definitie – veel studenten mee bereikt worden. Maar ook omdat juist deze vakken de neiging hebben om een passieve leerhouding op te roepen bij studenten.

Doel van het project is om activerende technieken te ontwikkelen en te toetsen voor de grootste cursus van de faculteit Geesteswetenschappen: Wetenschapsfilosofie voor geesteswetenschappen. Hiervoor worden bestaande leermiddelen verder uitgebouwd en geïntegreerd in een activerend totaalpakket op Brightspace, waarin studenten niet alleen zelf hun leermomenten kunnen kiezen, maar ook hun voortgang kunnen toetsen, en aan de hand van de resultaten daarvan op extra verdiepende dan wel herhalende leerstof worden gewezen. Daarnaast wordt een onderzoekend-leren component aan de cursus toegevoegd, waarbij de studenten worden uitgedaagd zelf een wetenschapsfilosofisch vraagstuk te onderzoeken dat in de praktijk relevant is, en hun bevindingen door middel van een essay, video of ander medium aan hun medestudenten te presenteren.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.