Universiteit Leiden

nl en
Dossier

Over de Teachers’ Academy

De LTA is in 2014 ingesteld en wordt gevormd door 23 Teaching Fellows, die allen een passie voor onderwijs hebben.

Doel van de LTA is om de kwaliteiten van onze beste docenten zichtbaar maken, deze verder te  ontwikkelen en studenten en collega's hiervan te laten profiteren.

Teaching Fellows

De Teaching Fellows zijn, op voordracht van hun faculteit, gekozen omdat zij  

  • zich actief inzetten voor inhoudelijke en didactische vernieuwing van het onderwijs, door projecten te entameren en uit te voeren op het gebied van onderwijsvernieuwing en door deel te nemen aan onderzoeksprojecten op het gebied van het onderwijs.

  • hun deskundigheid op het gebied van onderwijs voortdurend ontwikkelen, inclusief deskundigheid in het gebruik en het ontwikkelen van nieuwe onderwijsmaterialen en onderwijstechnieken.

  • bereid zijn tot samenwerking op het gebied van onderwijsvernieuwing met andere docenten in  multidisciplinaire verbanden.

Fellowship

De winnaar van de LUS Onderwijsprijs wordt automatisch Teaching fellow. Het lidmaatschap van de Teachers’ Academy is tijdelijk en geldt voor vijf jaar. Hierdoor ontstaat een platform voor onderwijsvernieuwing binnen de universiteit waarvan de samenstelling voortdurend vernieuwd wordt.

Faculteiten kunnen twee docenten voordragen als Teaching fellow. Het besluit over toelating wordt eenmaal per jaar genomen door een selectiecommissie bestaande uit de rector magnificus (voorzitter), twee leden van de CROHO en twee leden van LASSO. 

Onderwijsvernieuwing

De docenten krijgen als Teaching fellow niet alleen blijk van erkenning van hun prestaties als docent maar ook de mogelijkheid van verdere ontwikkeling op het gebied van onderwijsvernieuwing. Ze krijgen een subsidie van € 25.000 voor het uitvoeren van een of meer onderwijsvernieuwingsprojecten. Met collegiale uitwisseling, intervisie en indien van toepassing interfacultaire samenwerking binnen de LTA worden deze projecten uitgevoerd. De LTA organiseert tenminste eenmaal per jaar een universiteitsbreed symposium over onderwijsvernieuwing aan de Universiteit Leiden, gericht op uitwisseling van informatie en ervaringen over best practices.

Doelstelling Leiden Teachers’ Academy

De Leiden Teachers’ Academy wil vanuit onze beste docenten universiteitsbreed de kwaliteit van het onderwijs bevorderen en onderwijsvernieuwing stimuleren.

De Leiden Teachers’ Academy:

  • bevordert de kwaliteit van het universitaire onderwijs en stimuleert onderwijsvernieuwing

  • stimuleert de ontwikkeling van onderwijs op basis van wetenschappelijk onderzoek naar onderwijsbiedt een platform voor erkenning van zeer goede prestaties op onderwijsgebied

  • biedt een platform voor docenten die hun deskundigheid op het gebied van het onderwijs voortdurend ontwikkelen, die willen deelnemen aan onderzoeksprojecten op het gebied van het onderwijs en die bereid zijn om dit in multidisciplinaire samenwerkingsverbanden te doen

  • is een multidisciplinaire academische gemeenschap die zorg draagt voor collegiale uitwisseling van best practices en onderwijsvernieuwing

  • kan gevraagd en ongevraagd aanbevelingen doen aan de rector magnificus en het Onderwijsberaad over onderwijsvernieuwing

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.