Universiteit Leiden

nl en
Dossier

Nadira Saab

Online peer feedback bij video-analyses van professionele vaardigheden.

Nadira Saab
  • Naam: Nadira Saab
  • Functie: Universitair docent
  • Opleiding: ICLON
  • Lid van de Leiden Teachers’ Academy sinds 2016

Peer feedback bij video-analyses van professionele vaardigheden

Mijn project is erop gericht te onderzoeken hoe effectief peer feedback gegeven kan worden bij video-analyses van professionele vaardigheden, zoals presenteren en lesgeven. Bij het ICLON gebruiken studenten, leraren in opleiding, op verschillende momenten videomateriaal voor reflectie op het eigen handelen en als bewijslast voor hun functioneren. Studenten maken een video van een eigen lesfragment. Momenteel leveren studenten deze video bij de docent in op een USB-stick.

Voor mijn project worden de studenten gevraagd de video te uploaden in Kaltura. Dat is een beveiligd videoplatform waarop video’s gedeeld kunnen worden door studenten en docenten van de Universiteit Leiden. Met Kaltura is het mogelijk om de geuploade video’s van feedback te voorzien bij specifieke momenten in de film. Feedback hoeft dus niet in – alleen meer -  in de vorm van een verhaal en losstaand van de video gegeven te worden, alle feedback kan gekoppeld worden aan het stukje video waar het betrekking op heeft. De video-analyses worden uiteindelijk beoordeeld door de docent.

Formatieve assessment

Naast het gebruik van Kaltura is een andere noviteit het gebruik van formatieve assessment in de vorm van peer feedback. In plaats van het geven van alleen een summatieve assessment, namelijk de eindbeoordeling van de docent, krijgt de student tijdens het leerproces en voor de eindbeoordeling ook peer feedback. De student kan deze formatieve peer feedback gebruiken om het handelen te verbeteren en zo een betere eindopdracht in te leveren.

Onderzoek

Het geven van kwalitatief goede feedback is niet gemakkelijk en zeker niet vanzelfsprekend. In dit project ga ik onderzoeken wat de kwaliteit van de peer feedback is die studenten elkaar geven. Is de peer feedback van dezelfde kwaliteit als de feedback van de docent? Zo niet, hoe kunnen we ervoor zorgen dat de peer feedback wel van goede kwaliteit wordt?

Verschillende instituten doen mee

Bij verschillende faculteiten leren studenten praktische vaardigheden. Sinds begin 2017 vindt een onderzoek plaats bij verschillende opleiding, zoals de lerarenopleiding, Culturele antropologie en Ontwikkelingssociologie en Pedagogische wetenschappen. De gevonden resultaten kunnen als basis dienen om soortgelijke projecten te ontwikkelen voor het gebruik van video’s met peer feedback bij andere faculteiten. Voorbeelden van vaardigheden bij andere faculteiten zijn presenteren, therapiesessies bij klinische psychologie, en patiëntgesprekken bij medische wetenschappen.

Nadira Saabs kijk op de Teachers’ Academy

De Fellows zijn op verschillende manieren actief bezig met onderwijsvernieuwing binnen hun eigen faculteit. De uitkomsten van de projecten worden met elkaar gedeeld. Een volgende uitdaging is het verbreden van het speelveld door de best practices te implementeren in andere faculteiten. Dit vraagt inzicht en medewerking van docenten van die andere faculteiten. De Fellows kunnen elkaar hierbij helpen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.