Universiteit Leiden

nl en
Dossier

Roeland Dirks

Functie
Universitair hoofddocent
Opleiding
Geneeskunde/Biomedische Wetenschappe
Teaching Fellow
2018-2023

Van een virtuele leeromgeving naar een echte leeromgeving

In de nieuwe onderwijsvisie van de Universiteit Leiden staat onderzoekend leren centraal. Bij deze vorm van onderwijs staat niet zozeer kennisoverdracht over onderzoek centraal maar (juist) ook het ontwikkelen, ook in een vroeg stadium van de studie, van onderzoek vaardigheden die studenten in staat stellen zelf nieuwe kennis te verwerven, toe te passen en te gebruiken in de onderzoekspraktijk. In dit concept is kennis niet het doel maar het middel. Centraal in deze visie staat het idee dat studenten vanuit een reële setting (bij ons een onderzoekslaboratorium) of een situatie die de werkelijkheid zo veel mogelijk nabootst (een practicumruimte) een leerproces doorloopt. In de bachelorfase is deze benadering moeilijk te realiseren vanwege onder andere capaciteits- en veiligheidsredenen. Om dit probleem te ondervangen zijn er mondiaal verschillende initiatieven gestart om de studenten vanuit een virtuele (laboratorium) situatie te laten werken (simulatie).

Het eerste doel van dit project is om een virtuele leeromgeving, die een realistische werksituatie simuleert, in te voeren in het curriculum van de bacheloropleiding Biomedische Wetenschappen en na te gaan of deze benadering het leerproces van studenten stimuleert en de leerresultaten verbeteren. Het zal moeten blijken in hoeverre studenten een beter begrip krijgen van de handelingen die zij bij de reële practica uitvoeren en van de biomedische vraagstelling (met de bijbehorende processen) die zij onderzoeken.

Het tweede doel is om te onderzoeken welke didactische aanpak (denk aan: manier van begeleiden, vormgeven en aanbieden van opdrachten) passend is rond de virtuele leeromgeving en hoe ons reëel practicumonderwijs, dat nu door middel van de online leeromgeving Labbuddy wordt aangeboden, goed aansluit op de virtuele leeromgeving.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.