Universiteit Leiden

nl en

Nadira Saab

Universitair hoofddocent

Naam
Dr. N. Saab
Telefoon
+31 71 527 5726
E-mail
n.saab@iclon.leidenuniv.nl

Nadira Saab heeft Onderwijs- en Ontwikkelingspsychologie gestudeerd aan de Universiteit Leiden en is in 2005 gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam (Instituut voor de Lerarenopleiding) op onderzoek naar samenwerkend leren in elektronische leeromgevingen. In dit project onderzocht zij hoe chattende leerlingen die op afstand maar wel samen aan natuurkundeprojecten op de computer werkten, ondersteund konden worden bij het samenwerken. Ondersteuningsmiddelen die werden getoetst zijn een instructie in samenwerking en applicaties in de leeromgeving.

Van 2007 tot 2014 heeft zij gewerkt als universitair docent bij de afdeling Onderwijsstudies, Instituut Pedagogische Wetenschappen, Universiteit Leiden. Sinds 2014 is zij werkzaam bij het ICLON en daarnaast biedt zij online cursussen academic writing en business writing aan studenten en promovendi aan, die zij tevens zelf ontwikkelt. Op het ICLON geeft Saab Pedagogiek aan leraren in opleiding.

Onderzoek

Haar onderzoek is gericht op computerondersteund leren, innovatieve leeromgevingen, motivatie, formative assessment en samenwerkend leren. Voorbeelden van recente onderzoeksprojecten zijn:

  • een meta-analyse naar de effecten van computerondersteund samenwerkend leren
  • een meta-analyse naar de effecten van videoconferencing
  • onderzoek naar het gebruik van laptops (Klassecontactsets) om zieke kinderen vanuit huis of ziekenhuis – synchroon - te betrekken bij de lessen in de klas
  • onderzoek naar de effecten van het gebruik van weblectures (opgenomen hoorcolleges) in het hoger onderwijs
  • onderzoek naar de professionalisering van docenten op internationale scholen

Saab begeleidt momenteel 8 promovendi bij hun onderzoek naar verschillende onderwerpen, onder andere studiesucces in hoger onderwijs, implementatie van een talentbevorderende interventie, leesstrategieën van beginnende lezers, samenwerkend leren en inlevingsvermogen, Curriculum Based Measurement en online leeromgevingen.

Universitair hoofddocent

  • ICLON
  • Onderzoek

Werkadres

Willem Einthoven
Kolffpad 1
2333 BN Leiden
Kamernummer B4.28

Contact

Publicaties

  • Zenith Education Advies- en Onderzoeksbureau en Aanbieden van online trainingen, Academisch schrijven, Academic Writi

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie