Universiteit Leiden

nl en

Symposium: The making of an inclusive Leiden University. Do's and Don'ts

Wat moeten we doen om als Universiteit Leiden echt een inclusieve instelling te worden, waar iedereen zich thuis voelt en gelijke kansen krijgt? Die vraag staat centraal op het jaarlijkse symposium over diversiteit en inclusiviteit op 1 december. Wilt u meepraten? Meld u nu aan!

Voortgang delen en vieren

'Het symposium is hét jaarlijkse moment waarop de Universiteit Leiden de voortgang van het diversiteits- en inclusiviteitsbeleid wil delen en vieren met medewerkers en studenten. En waarin we kijken hoe we verder willen – hoe we ervoor kunnen zorgen dat onze universiteit ook echt inclusiever wordt, in de collegezaal en in de samenwerking tussen collega’s.' Aldus Isabel Hoving, Diversity Officer en een van de organisatoren van het symposium. 'We willen de talenten van iedereen -  onze medewerkers en onze studenten stimuleren. Dat verbetert de kwaliteit van ons onderzoek en onderwijs. Een inclusieve, dus niemand buitensluitende cultuur binnen de universiteit maakt dat we allemaal prettiger en beter werken.'

Volgende stappen

Hoving: 'Tijdens het symposium willen we de volgende stappen graag met elkaar bespreken: hoe kunnen we inclusiviteit ook in de alledaagse praktijk concreet maken? Hoe krijgen we het voor elkaar dat iedereen zich echt welkom en ondersteund voelt zodat aanwezig talent ook volop tot ontwikkeling kan komen? Hoe herkennen we uitsluiting in de dagelijkse praktijk, en wat kunnen we doen om op een inclusieve manier om te gaan met elkaar?' 

Programma

Op het programma staan diverse sprekers uit binnen-  en buitenland, een terugblik op drie jaar diversiteitsbeleid, de uitreiking van de Joris van Bergen-prijs 2016 en workshops. 

Sticky Floors

Keynote spreker is Stijn Baert, hoogleraar arbeidseconomie aan de Universiteit Gent. Hij spreekt over Sticky Floors, die het vrouwen bemoeilijken om carrière te maken. Hoe ziet uitsluiting er in de praktijk nu precies uit? Is discriminatie op grond van gender hetzelfde als discriminatie op andere gronden? Hij gaat in op zijn onderzoek naar discriminatie van andere ondervertegenwoordigde groepen, waarbij hij een relatie legt tussen discriminatie op de arbeidsmarkt en achterblijvende schoolprestaties.

‘The Momma or Yo’ Momma: Doing Diversity and Inclusion from a Black Woman’s Perspective’

De discussie over diversiteit en inclusiviteit wordt in de hele universiteit gevoerd, en de bewustwording van de noodzaak van D&I-beleid groeit. Aminata Cairo geeft in haar lezing haar visie op wat we in de praktijk kunnen doen om tot een duurzame verandering te komen. Cairo is werkzaam bij het Diversity Office van de Universiteit Leiden. Zij is van Surinaamse komaf en in Nederland geboren en opgegroeid. In de Verenigde Staten heeft zij haar studieloopbaan en verdere academische carrière doorlopen. Zij werkte meer dan dertig jaar lang op het snijvlak van universiteit en maatschappelijke organisaties.

Theatersketches

Het theatergezelschap Leiden International Arts and Theater Foundation van Thanos Souliotis speelt in sketches situaties uit de Leidse universitaire praktijk na. Welke vormen van uitsluiting maken studenten bij ons mee? Welke stimulerende ervaringen hebben ze? Wat voor ervaringen van uitsluiting spelen zich af op de werkvloer? De theatermakers gaan onder leiding van Kathryn Bentley met het publiek in gesprek over de vraag hoe wij de universiteit samen tot een inclusiever plaats kunnen maken. Bentley is Associate Professor in Theater Studies aan de Southern Illinois University Edwardsville en een getrainde specialist in diversiteitskwesties.  

Workshops

Het avondprogramma is georganiseerd voor en door studenten. Er is keuze uit vier workshops. Ook niet-studenten zijn welkom bij de workshops!

Komt u ook? Meld u aan via het aanmeldformulier!

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.