Universiteit Leiden

nl en

Hoe worden we een inclusievere universiteit?

Inspiratie van buiten en best practices van binnen de universiteit. Dat waren de belangrijkste ingrediënten van het symposium over inclusiviteit dat het Diversity Office van de Leidse universiteit op 22 november organiseerde.

Thema van het symposium was How inclusion makes diversity work. Hoe worden we  een inclusieve universiteit waar iedereen zich thuis voelt en talenten kan ontplooien? Sprekers van buiten gaven een inkijk in hun aanpak. 

Inspireren

Hester Bijl, vice-rector magnificus, opende het symposium en riep de aanwezigen op om hun bijdrage te leveren: ‘Ik hoop dat het programma jullie zal inspireren en ieder van jullie zal motiveren om zelf ook stappen te zetten om een inclusievere universiteit te worden.’  Ze ging ook in op de #metoo discussie en spoorde iedereen aan om eventuele misstanden te melden bij vertrouwenspersonen.

Estela Mara Bensimon

Tips uit Amerika

Een van de keynote sprekers was hoogleraar Estela Mara Bensimon van de Amerikaanse USC Rossier School of Education. Ze leidt daar het Center of Urban Education dat onderzoek doet naar het verhogen van gelijke kansen in onderwijs. ‘Als je inclusief wilt zijn, moet je niet alleen bewust zijn wat je zegt, maar ook hoe je wordt gehoord,’ hield ze haar publiek voor.

Tips van Bensimon:

 • Als je wilt dat onderzoekers/docenten hun aanpak wijzigen, moet je ze voeden met onderzoek.
 • Doe een beroep op hun professionaliteit: zij willen ook hun studenten het beste onderwijs geven
 • Geef docenten en andere medewerkers tools om de effecten van hun eigen handelen op studenten te leren zien
 • Kijk naar cijfers over de doorstroom van studenten met verschillende achtergronden (en wees daarin specifiek)
 • Observeer het onderwijs (welke studenten stellen geen vragen?)
 • Check van het onderwijsmateriaal: welk beeld straalt hun syllabus uit?
 • Belangrijkste instrument is een goede vacaturevervulling
Peter Slort

Tips van de politie

De tweede keynote spreker was Peter Slort, portefeuillehouder Diversiteit en de Kracht van het Verschil van de Nationale Politie. Hij schuwde niet om in zijn speech ook incidenten als de dood van Mitch Henriquez en de problemen rond de Sinterklaasintocht in Dokkum aan te kaarten. ‘De wereld verandert, Nederland verandert, dus moet de Politie ook veranderen – en universiteiten ook.’

Tips van Slort:

 • Laat elk onderdeel zijn eigen plan maken, maar zorg dat iedereen dat baseert op dezelfde visie en pijlers.
 • Geef vanuit het diversiteitsoffice advies en faciliteiten
 • Leg bij vacaturevervulling niet de nadruk op quota maar op bepaalde expertise die je wilt binnenhalen
 • Ontwikkel een apart talentprogramma om gewenste competenties te ontwikkelen voor goede mensen die dreigen uit te vallen
 • Communiceer veel en vaak en duidelijk over je kernwaarden en je aanpak, zodat iedereen die goed leert kennen

Best practices

Een panel van decanen reageerde op videoboodschappen van studenten en medewerkers over inclusiviteit. Ze noemden allerlei best practices op de faculteiten, zoals de bloei van het vrouwennetwerk RISE bij W&N en een succesvolle conferentie voor promovendi waar goede onderlinge contacten werden gelegd bij Governance and Global Affairs.

Vice-rector Hester lanceert het vrouwennetwerk Sophia

Vrouwennetwerk

Tijdens het symposium werd ook het nieuwe vrouwennetwerk Sophia gelanceerd. Genoemd naar de hoogleraar Sophia Antoniadis (1895 – 1972), wier portret in de Senaatskamer hangt. Doel van het netwerk: de stemmen, meningen en klachten van vrouwen verzamelen en zorgen dat deze gehoord worden.

De winnaars van de Van Bergen Prijs, met de jury, naamgever Joris van Bergen staat tweede van rechts

Van Bergen Prijs

Aansluitend op de presentatie van het Sophia-logo door vice-rector Hester Bijl, vond de uitreiking van de Van Bergen Prijs plaats. Deze prijs wordt jaarlijks door het Van Bergen Fonds toegekend aan het beste plan dat de contacten tussen Nederlandse en internationale studenten bevordert. Uit de twaalf ingezonden ideeën heeft de jury uiteindelijk gekozen voor het plan van Sarah Alford, Mart Lubben, Friso Postma en Eveline Kantor: de Sustainable Business Battle Leiden & The Hague.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.