Universiteit Leiden

nl en

Edwin Bakker

Hoogleraar Terrorisme en Contraterrorisme

Naam
Prof.dr. E. Bakker
Telefoon
+31 70 800 9506
E-mail
ctc@fgga.leidenuniv.nl

Edwin Bakker is hoogleraar Terrorisme en Contraterrorisme aan de Universiteit Leiden.

Meer informatie over Edwin Bakker

Leiden Safety and Security Blog

Edwin Bakker is hoogleraar Terrorisme en Contraterrorisme aan de Universiteit Leiden bij het Institute of Security and Global Affairs in Den Haag. Zijn onderzoeksonderwerpen zijn radicalisering en jihadistisch terrorisme in het algemeen en profielen van (jihadistische) terroristen in het bijzonder. Daarnaast richt zijn onderzoek zich op het omgaan met (angst voor) terrorisme en beleidsimplicaties op dit terrein.

Edwin Bakker doceert vakken in de masteropleiding Crisis & Security Management van de Universiteit Leiden (o.a. Counterterrorism, Security, Crisis & Communication) en is gastdocent bij, onder meer, de Universiteit Utrecht, het Instituut Clingendael, en NATO Defense College.

Daarnaast is hij fellow van het International Center for Counter Terrorism The Hague (ICCT) en bestuurslid van het Nederlands Helsinki Comitee en de Netherlands Intelligence Studies Association. Edwin Bakker is tevens redacteur van de Engelstalig tijdschriften Security & Human Rights en Journal of Strategic Security en de Nederlandstalig tijdschriften Vrede & Veiligheid en Internationale Spectator.

 

 

Hoogleraar Terrorisme en Contraterrorisme

 • Faculteit Governance and Global Affairs
 • Instituut Security and Global Affairs

Werkadres

Wijnhaven
Turfmarkt 99
2511 DP Den Haag
Kamernummer 4.05

Contact

Publicaties

 • Raad van Advies Veiligheidsbeleid Hoger Onderwijs lid adviesraad
 • Nationale Politie, Politieacademie Sectorhoofd Kennis & Onderzoek
 • Radboud Universiteit jurylid Leon Wecke scriptieprijs
 • Terrroism Research Initiative Advies tijdschrift Perspectives on Terrorism
 • Blomberg Society Lid raad van inspiratie veilige samenleving
 • Stichting JASON lid raad van advies
 • Adviesraad Internationale Vraagstukken Lid Commissie Vrede en Veiligheid
 • Cyber Security Academy Bestuurslid
 • Rijksopleidingsinstituut tegengaan radicalisering lid curriculum comite
 • LDE Centre Safety & Security Lid Research Board
 • Imperial College Press Insurgency and Terrorism Series lid adviesraad
 • Pax Ludens lid adviesraad
 • Magazine Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing lid redactieraad
 • Journal of Strategic Security redactielid
 • International Centre for Counter Terrorism -- The Hague Research fellow
 • Studiecentrum Rechtspleging gastdocent
 • Nederlandse Defensieacademie gastdocent
 • Internationale Spectator redactielid
 • NIIB Clingendael redactielid Internationale Spectator