Universiteit Leiden

nl en

Edwin Bakker

Hoogleraar Terrorisme en Contraterrorisme

Naam
Prof.dr. E. Bakker
Telefoon
+31 70 800 9506
E-mail
ctc@fgga.leidenuniv.nl

Edwin Bakker is hoogleraar Terrorisme en Contraterrorisme aan de Universiteit Leiden - Institute of Security and Global Affairs.

Doorkiesnummer 8206.

Meer informatie over Edwin Bakker

Leiden Safety and Security Blog

Edwin Bakker is hoogleraar Terrorisme en Contraterrorisme aan de Universiteit Leiden bij het Institute of Security and Global Affairs in Den Haag. Zijn onderzoeksonderwerpen zijn radicalisering en jihadistisch terrorisme in het algemeen en profielen van (jihadistische) terroristen in het bijzonder. Daarnaast richt zijn onderzoek zich op het omgaan met (angst voor) terrorisme en beleidsimplicaties op dit terrein.

Edwin Bakker doceert vakken in de masteropleiding Crisis & Security Management en de minoren Global Affairs en Safety, Security & Justice van de Universiteit Leiden (o.a. Dealing with Terrorism and Foreign Fighters en Terrorism and Counterterrorism: comparing theory and practice). Daarnaast is hij fellow van het International Center for Counter Terrorism The Hague (ICCT) en bestuurslid van de Netherlands Intelligence Studies Association.

Naast hoogleraar aan de Universiteit Leiden is Edwin Bakker hoofd van de sector Kennis & Onderzoek van de Politieacademie. Daar is hij onder meer verantwoordelijk voor de verbinding en doorwerking van onderzoek binnen de Nationale Politie en met relevante partners van de politie.

 

Hoogleraar Terrorisme en Contraterrorisme

 • Faculteit Governance and Global Affairs
 • Instituut Security and Global Affairs

Werkadres

Wijnhaven
Turfmarkt 99
2511 DP The Hague

Contact

Publicaties

 • Raad van Advies Veiligheidsbeleid Hoger Onderwijs lid adviesraad
 • Nationale Politie, Politieacademie Sectorhoofd Kennis & Onderzoek
 • Radboud Universiteit jurylid Leon Wecke scriptieprijs
 • Terrroism Research Initiative Advies tijdschrift Perspectives on Terrorism
 • Blomberg Society Lid raad van inspiratie veilige samenleving
 • Stichting JASON lid raad van advies
 • Adviesraad Internationale Vraagstukken Lid Commissie Vrede en Veiligheid
 • Cyber Security Academy Bestuurslid
 • Rijksopleidingsinstituut tegengaan radicalisering lid curriculum comite
 • LDE Centre Safety & Security Lid Research Board
 • Imperial College Press Insurgency and Terrorism Series lid adviesraad
 • Pax Ludens lid adviesraad
 • Magazine Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing lid redactieraad
 • Journal of Strategic Security redactielid
 • International Centre for Counter Terrorism -- The Hague Research fellow
 • Studiecentrum Rechtspleging gastdocent
 • Nederlandse Defensieacademie gastdocent
 • Internationale Spectator redactielid
 • NIIB Clingendael redactielid Internationale Spectator

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie