Universiteit Leiden

nl en

Rapport

Barometer van de dreiging: Tien jaar Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 2005-2015

In 'Barometer van de dreiging: Tien jaar Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 2005-2015' analyseren Bakker & de Roy van Zuijdewijn de ontwikkeling van DTN en diens positie in het Nederlandse terrorismebeeld door de jaren heen. Bakker & de Roy schreven dit essay in opdracht van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (Ministerie van Veiligheid en Justitie).

Auteur
Edwin Bakker en Jeanine de Roy van Zuijdewijn
Datum
14 februari 2016

Hoe wordt het dreigingsbeeld van het DTN gevormd en hoe wordt het dreigingsniveau bepaald? Welke vormen van terrorisme krijgen het meeste aandacht in deze analyse? Het essay poogt de rol van het DTN te beschrijven – is het een kwalitatieve beschrijving van de dreiging die er plaatsvindt, of is het een inschatting van hoe hoog die dreiging is? Het essay beschrijft de cruciale rol die het DTN als communicatiemiddel van de terreurdreiging voor het Nederlandse contra-terrorisme beleid is geweest, waarbij het een kritisch inzicht biedt in hoe dit communicatiemiddel zich de komende jaren verder zou moeten ontwikkelen.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie