Universiteit Leiden

nl en

Veiligheid vereist samenwerking

Samenwerking tussen praktijk en wetenschap is van essentieel belang voor het aankaarten van hedendaagse veiligheidsvraagstukken. Dit vormde de rode draad van twee veiligheidsconferenties die de Universiteit Leiden van 7 tot 10 november organiseerde. De Haagse locoburgemeester Ingrid van Engelshoven en hoogleraar Contraterrorisme en Terrorisme Edwin Bakker verzorgden de opening.

Bedreigingen zoals terroristische aanslagen, cyberaanvallen en moderne oorlogsvoering worden steeds vaker met een interdisciplinaire bril bekeken. Niet alleen veiligheidsinstanties, maar ook scholen, verenigingen en wijkagenten houden zich steeds meer bezig met de veiligheid in de samenleving. Dit levert nieuwe vormen van samenwerking op. Wat voor uitdagingen brengt deze ontwikkeling met zich mee en brengt het ons dichter bij veiligheid? De Universiteit Leiden boog zich samen met ruim 400 participanten uit de praktijk en de wetenschap over deze vraag tijdens twee internationale conferenties in Den Haag.   

V.l.n.r. Edwin Bakker (ISGA), Marco Zannoni (Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement), Ingrid van Engelshoven (Gemeente Den Haag) en Bernard Welten (Nationale Politie) in gesprek over hun eigen veiligheidsagenda.

Terrorisme beter begrijpen

De eerste conferentie werd georganiseerd door het Institute of Security and Global Affairs (ISGA) van de Universiteit Leiden en de Society for Terrorism Research (STR) op 7 en 8 november. De bijeenkomst richtte zich op het begrijpen, bestrijden en voorkomen van hedendaags terrorisme. ‘Het was om die reden belangrijk om naast academici ook beleidsmakers en mensen uit de contraterrorisme praktijk onder de gasten te verwelkomen. Alleen zo kunnen we er voor zorgen dat onderzoek daadwerkelijk een bijdrage kan leveren aan het aanpakken van hedendaagse veiligheidsvraagstukken’, aldus Bart Schuurman, organisator van de conferentie en onderzoeker aan de Universiteit Leiden. ‘We waren dan ook erg trots op het feit dat STR 2016 bijna 200 deelnemers uit Europa, Noord Amerika, Australië en ook Azië heeft aangetrokken die zowel de beleids-, praktijk- en onderzoekswerelden vertegenwoordigden’.

Samensmelting van wetenschap en praktijk

De tweede internationale conferentie werd georganiseerd door het ISGA op 9 en 10 november en richtte zich op het besturen van veiligheid. Ruim 200 lokale, nationale en internationale professionals en studenten kwamen in Den Haag bijeen om te discussiëren over de centrale vraag ‘Who determines the security (research) agenda?’. Sprekers en deelnemers stelden dat interactie tussen academici en de praktijk op regelmatige basis dient plaats te vinden om veiligheidsissues aan te kaarten en veiligheidagenda’s gezamenlijk vorm te geven. Dit is waar het nieuwe ISGA een belangrijke rol kan spelen. Wetenschappelijk directeur van ISGA Edwin Bakker concludeert: ‘Werk niet onafhankelijk maar gezamenlijk; we hebben elkaar nodig wanneer het aankomt op het besturen van veiligheid. De ISGA Conferentie was een eerste succesvolle stap in deze richting’.  


Deelnemers aan de ISGA conferentie werken samen tijdens een workshop waarin een crisis wordt gesimuleerd.

‘Optimize, not maximize security’

Onder de deelnemers aan beide conferenties waren prominente experts uit de veiligheidssector en internationale betrekkingen. Zo sprak David Baldwin (Princeton University) over de relatie tussen macht en veiligheid - “We want to optimize, not maximize, security’’ – en gingen onder andere terrorisme expert Beatrice de Graaf (Universiteit Utrecht), decaan Inge Hutter (International Institute of Social Studies) en Dick Schoof (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid) met elkaar in gesprek over wie of wat de veiligheidsagenda bepaald.

“Neem altijd het perspectief van de burger in overweging. Als je het perspectief van de burger op veiligheid mist, mis je het totale beeld van wat veiligheid is” aldus Inge Hutter (International Institute of Social Studies).

Veiligheidsissues kritisch bekeken

Op donderdag 17 november neemt Universiteit Leiden opnieuw complexe veiligheidsissues onder de loep. Minister Koenders van Buitenlandse Zaken en wetenschappelijk directeur van ISGA Edwin Bakker zullen dan met studenten en medewerkers de dialoog aangaan over complexe veiligheidskwesties en de politieke respons daarop.

(Foto's Kasper van Steveninck)

Meer informatie

Klik hier voor meer foto's en informatie over de ISGA Conferentie en ISGA. Voor meer informatie over STR, klik hier. Geïnteresseerden kunnen een samenvatting  van de ISGA conferentie aanvragen. Stuur een e-mail naar isga-conference@fgga.leidenuniv.nl en ontvang binnen enkele dagen een gratis exemplaar in je mailbox.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.