Universiteit Leiden

nl en

Rapport

Terugkeerders uit Jihadistische strijdgebieden

In dit vierde rapport worden ontwikkelingen besproken ten aanzien van het beleid met betrekking tot personen die terugkeren uit jihadistische strijdgebieden, zogeheten ‘terugkeerders’, voor de periode januari 2017 tot medio december 2018.

Auteur
Edwin Bakker, Jessica Sciarone en Jeanine de Roy van Zuijdewijn
Datum
11 april 2019

Bijzondere aandacht wordt geschonken aan de rol van overheden van de zeven landen (Nederland, België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten) bij de repatriëring van uitreizigers en de manier waarop zij omgaan met de uitreizigers op het moment van terugkeer. Hierbij wordt specifiek gekeken naar het beleid ten aanzien van vrouwen en kinderen.

De problematiek rond terugkeerders is niet nieuw. De vraag wat te doen met terugkeerders speelde al kort na het vertrek van de eerste Syrië/Irak-gangers. Tot en met 2016 was in de meeste van de zeven onderzochte landen sprake van een beleid waarbij potentiële terugkeerders niet actief werden geholpen om terug te keren naar hun land van herkomst.

In een aantal landen zijn na 2016 wetsvoorstellen ingediend en initiatieven ontwikkeld die zich specifiek richtten op de mogelijkheid om vrouwen en kinderen uit Syrië en Irak terug te halen. Actieve steun bij het repatriëren van vrouwen en kinderen blijkt in bijna alle gevallen een juridisch complex en politiek en maatschappelijk beladen vraagstuk.

Lees het volledige rapport

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.