Universiteit Leiden

nl en

Oratie

Naar meer weerbaarheid en veerkracht in contraterrorismebeleid

Terroristische aanslagen zijn geen doel op zich maar een middel om onrust en angst te zaaien. Beleid en onderzoek moeten zich dan ook meer richten op het beheersen van angst en maatschappelijke onrust.

Auteur
Edwin Bakker
Datum
16 maart 2012
Links
Inaugurele rede van prof.dr. Edwin Bakker

Twee kanten aan terrorismebestrijding

Terroristen hebben in landen die in voortdurende angst leven voor terrorisme feitelijk al succes zonder in actie te hoeven komen. De terrorismebestrijding heeft dan ook twee belangrijke kanten: de kans op een terroristische aanslag zo klein mogelijk maken en de onrust en angst onder de bevolking zo veel mogelijk reguleren. De laatste jaren krijgt ook die tweede kant steeds meer aandacht. De reden daarvoor is het groeiende besef dat angst en onrust discriminatie en polarisatie in de hand werken en zelfs kunnen leiden tot radicalisering en zo tot meer terrorisme.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.