Universiteit Leiden

nl en

Rapport

Dreigingsmonitor bewaken en beveiligen 2022-2023

In de dreigingsmonitor bewaken en beveiligen 2022-2023 heeft het onderzoeksproject bewaken en beveiligen binnen het Institute of Security and Global Affairs de dreigingsontwikkeling thematisch onderzocht in de periode september 2021 - december 2023.

Auteur
Jelle van Buuren, Stijn Willen van 't Land, Edwin Bakker, Roy Hofkamp en Bart Schuurman
Datum
13 juni 2024
Links
Lees de dreigingsmonitor hier

Het stelsel bewaken en beveiligen heeft te maken met veel verschillende soorten dreiging. Inzicht in de ontwikkeling van huidige en nieuwe dreigingsfenomenen is daarom van groot belang. In de dreigingsmonitor bewaken en beveiligen 2022-2023 heeft het onderzoeksproject ook gekeken hoe deze dreigingsontwikkelingen kwalitatief en kwantitatief geduid worden en welke maatregelen en acties zijn ondernomen om de weerstand tegen dreigingen te verhogen. 

De Dreigingsmonitor geeft een beeld van actuele dreigingen in Nederland die relevant zijn voor het stelsel bewaken en beveiliging. Dit stelsel bestaat uit de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), de politie, het Openbaar Ministerie en de Koninklijke Marechaussee. Het stelsel is ingericht om aanslagen op personen, objecten en diensten te voorkomen. Als er sprake is van een serieuze levensbedreigende situatie die niet met reguliere politiezorg kan worden opgelost, kan het stelsel in actie komen.

De Dreigingsmonitor is een product van het meerjarig onderzoeksproject bewaken en beveiligen van het Institute of Security and Global Affairs van de Universiteit Leiden. Het onderzoeksproject draagt bij aan de kennis, kennisborging, kwaliteitsverbetering en innovatie van het stelsel. Het onderzoeksproject bestaat uit kortlopend, praktijkgericht onderzoek en langere-termijn fundamenteel promotieonderzoek en behelst op onderwijsvlak onder andere ook een bijdrage aan de leergang bewaken en beveiligen van het Centre for Professional Learning (CPL). Op deze wijze wordt een wetenschappelijke ring gevormd om het stelsel bewaken en beveiligen, de stelselpartners (Nationale Politie, Openbaar Ministerie, Koninklijke Marechaussee, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid) en andere aan het stelsel verbonden organisaties in de veiligheidsketen. Het onderzoeksproject is mogelijk gemaakt door een subsidie van het Kenniscentrum bewaken en beveiligen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.