Universiteit Leiden

nl en

Wie bepaalt de veiligheidsagenda?

Van 7 tot 10 november organiseert de Universiteit Leiden twee internationale congressen op het gebied van veiligheid in Den Haag. Onderwerpen als machtsverhoudingen, onderhandelen met extremisten, cyberspionage en het beleven van een echte crisissituatie passeren de revue. Burgemeester Jozias van Aartsen en hoogleraar terrorisme en contraterrorisme Edwin Bakker verrichten de opening.

Bedreigingen zoals terroristische aanslagen, cyberaanvallen en moderne oorlogsvoering worden steeds vaker met een interdisciplinaire bril bekeken. Niet alleen veiligheidsinstanties, maar ook scholen, verenigingen en wijkagenten houden zich steeds meer bezig met de veiligheid in de samenleving. Dit levert nieuwe vormen van samenwerking op. Wat voor uitdagingen brengt deze ontwikkeling met zich mee en brengt het ons dichter bij veiligheid? De Universiteit Leiden buigt zich samen met de praktijk over deze vraag tijdens twee internationale conferenties in Den Haag. 

Podium voor de praktijk

De eerste conferentie wordt georganiseerd door het Institute of Security and Global Affairs (ISGA) van de Universiteit Leiden en de Society for Terrorism Research (STR) op 7 en 8 november. De bijeenkomst richt zich specifiek op het begrijpen, bestrijden en voorkomen van hedendaags terrorisme. ‘Het is een eer om dit jaar het STR-congres naar Den Haag en de Universiteit Leiden te mogen brengen’, aldus Bart Schuurman, organisator van de conferentie en onderzoeker aan de Universiteit Leiden. ‘Extra bijzonder aan dit congres is dat het naast wetenschappelijk onderzoek ook een podium biedt aan mensen uit de contraterrorisme-praktijk. Dat vergemakkelijkt de uitwisseling van contacten en ideeën tussen onderzoekers en beleidsmakers, iets wat nog altijd te weinig gebeurt’.

Wie neemt de leiding bij veiligheid?

De tweede internationale conferentie, getiteld ‘Who determines the security (research) agenda?’, wordt georganiseerd door het ISGA op 9 en 10 november en richt zich op het besturen van veiligheid. ‘De veranderde dynamiek in het veiligheidsdomein staat niet altijd garant voor succes’, aldus Edwin Bakker. ‘Botsende belangen, bestuurlijke dilemma’s en gebrek aan informatiedeling zijn aan de orde van de dag. Het is daarom van belang om deze ontwikkeling eens goed onder de loep te nemen en kritische vragen te stellen. Bijvoorbeeld: vanuit welk perspectief wordt een bepaald veiligheidsissue bekeken? En wie zou bij dit issue de leiding moeten nemen?’.

Interdisciplinair veiligheidsinstituut

Het ISGA richt zich specifiek op (inter-)nationale veiligheidsvraagstukken. Het instituut biedt onder andere onderzoek en onderwijs aan op het gebied van terrorisme, cyberveiligheid, veranderde machtsconstellaties en het omgaan met crises. ‘Uniek aan ISGA is dat we de lijnen tussen wetenschap en praktijk kort houden’, aldus Bakker. Het duiden, nuanceren en kritisch analyseren van maatschappelijke thema’s zoals terroristische aanslagen en cyberaanvallen zit diep in het DNA van ISGA. Bakker: ‘Daarbij is verbinding tussen wetenschap en maatschappij essentieel. Het ISGA zet dit met de aankomende conferenties extra kracht bij.’

Aanmelden

Het is nog mogelijk om u aan te melden voor beide conferenties. Dat kan op de website van de STR conferentie en de ISGA conferentie.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.