Universiteit Leiden

nl en

Rapport

Strijd op meerdere fronten: De aanpak van jihadisme en buitenlandse strijders

Dit rapport biedt een reflectie op de ontwikkelingen en het contraterrorisme beleid rond het fenomeen jihadisme en buitenlandse strijders in Nederland, België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten in de afgelopen tien jaar (2010-2019).

Auteur
Stef Wittendorp, Edwin Bakker, Jeanine de Roy van Zuijdewijn en Annechris Koebrugge
Datum
23 april 2020
Links
Strijd op meerdere fronten. Terugkijken op tien jaar CT-beleid

Dit rapport biedt een reflectie op de ontwikkelingen rond het fenomeen jihadisme en buitenlandse strijders in Nederland, België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten in de afgelopen tien jaar. Er wordt teruggekeken op de inschatting van de dreiging door overheden, hoe hierover werd gecommuniceerd en welke zorgen onder de bevolking leefden. Daarnaast wordt er gekeken naar de politieke context waarbinnen de beleidsontwikkelingen plaatsvonden, welke typen maatregelen er genomen zijn en hoe Nederland zich verhoudt ten opzichte van de andere onderzochte landen. Vervolgens biedt het rapport een reflectie van professionals op het gevoerde contraterrorismebeleid (CT-beleid) en een bespreking van een aantal relevante vraagstukken met betrekking tot het beleid en toekomstige beleidsontwikkeling. Het slot van dit rapport wordt gevormd door een duiding van de belangrijkste ontwikkelingen van de afgelopen tien jaar en van de dreiging van het jihadisme aan de vooravond van een nieuw decennium.

Dit rapport vormt de afsluiting van een serie rapporten over beleid en wetgeving rondom het fenomeen jihadisme in zeven landen in het afgelopen decennium (2010-2019). In de voorgaande rapporten kwamen de volgende onderwerpen aan bod: 1) de ontwikkeling van de aanpak van jihadisme en het tegengaan van radicalisering, 2) de persoonsgerichte aanpak van (potentiële) uitreizigers naar en terugkeerders uit Syrië en Irak, 3) rechtszaken tegen deze personen, en 4) het terugkeerbeleid met de nadruk op IS-vrouwen en kinderen. Deze vier rapporten, gepubliceerd tussen 2016 en 2019, inventariseren het beleid van Nederland, België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten op deze terreinen. Door het beleid en maatregelen in de genoemde landen te vergelijken, draagt deze serie bij aan een breder beeld met betrekking tot de aanpak van jihadisme. Daarnaast geeft de serie inzicht in hoe de Nederlandse aanpak zich verhoudt tot die in andere landen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.